Szkolenia dla policji - Aktualności - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 19.06.2013

Szkolenia dla policji

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ogłosiło otwarty konkurs na przeprowadzenie szkoleń dla policji z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. O przyznanie dotacji mogą się ubiegać organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego. Oferty można składać do 10 lipca br.

Organizacja, która wygra konkurs dotyczący podnoszenia skuteczności działań policji w związku z przemocą w rodzinie, będzie odpowiedzialna za przeprowadzenie szkoleń dla policji w zakresie oceny ryzyka zagrożenia życia i zdrowia dzieci oraz osób dorosłych w związku z przemocą w rodzinie. Zwycięzca konkursu będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie 46 szkoleń we wszystkich województwach.

MSW przeznaczy na realizację tego zadania 150 tys. zł.

Oferty można składać korespondencyjnie na adres: Departament Nadzoru, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. S. Batorego 5, 02-591 Warszawa z dopiskiem „otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Podnoszenie skuteczności działań policji w związku z przemocą w rodzinie” lub osobiście, w budynku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, przy ul. S. Batorego 5, w godzinach 8:15-16:15.

Informacje o konkursie znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej MSW.
 

Mapa serwisu