Noc Profilaktyki - Aktualności - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 23.06.2013

Noc Profilaktyki

W sobotę (22 czerwca br.) odbyły się obchody Ogólnopolskiej Nocy Profilaktyki. Impreza po raz pierwszy odbyła się także na terenie kraju, a nie jak dotąd wyłącznie w stolicy. Rozpoczęła się happeningiem „Przestańmy biec!”, a zakończyła przed północą rozmowami z ekspertami na temat uzależnień od alkoholu, narkotyków, czy Internetu. Podczas imprezy można było wziąć udział w koncertach, spektaklach teatralnych, czy pokazach filmowych, prezentujących problematykę współczesnych zagrożeń, z jakimi mogą zetknąć się młodzi ludzie.

Ogólnopolska Noc Profilaktyki to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w skali ogólnopolskiej, które wzoruje się na sukcesie europejskiej inicjatywy Nocy Muzeów. W ubiegłym roku w stolicy odbył się pilotażowy projekt Warszawskiej Nocy Profilaktyki. W tym roku na terenie kraju odbyło się szereg różnego rodzaju inicjatyw o charakterze profilaktycznym. Szczegółowe programy Nocy Profilaktyki w poszczególnych miastach, dostępne były w komendach wojewódzkich policji bądź urzędach wojewódzkich, do których KGP i MSW skierowało apel o włączenie się w imprezę.

Celem Ogólnopolskiej Nocy Profilaktyki, realizowanej także w ramach programu „Razem bezpieczniej”, była promocja zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień oraz edukacja młodzieży i dorosłych, w zakresie przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej.

Warszawskie obchody Nocy Profilaktyki odbyły się na pl. Bankowym.

Obchody Nocy Profilaktyki rozpoczęły się happeningiem „Przestańmy biec!”. Młodzież społeczności PAT rozdawała ulotki, zachęcające do włączenia się w imprezę i zwracające uwagę na zagrożenia związane z uzależnieniami. Przechodniom rozdawane były także naklejki: „Ogólnopolska Noc Profilaktyki – moda na życie bez uzależnień”. Podczas happeningu wolontariusze z PaT prezentowali hasła tegorocznej Nocy Profilaktyki, w tym m.in.: Narkotyk nie rozwiąże Twoich problemów, Ile masz czasu dla swojego dziecka?, Myśl na trzeźwo!, Nie żyj wirtualnie!, Żyj bez agresji!, Staraj się pomagać innym!

Podczas obchodów odczytana została specjalna odezwa społeczności PaT, przez włodarzy miast, powiatów i gmin oraz liderów akcji PaT w danej miejscowości, a po niej uczestnicy imprezy wykonali gest solidarności i ochrony młodzieży przed uzależnieniami, pod nazwą Rytm „Wolnych Serc”.

Natomiast w godzinach popołudniowych odbyły się happeningi, uliczne wystąpienia teatralne, koncerty i pokazy. W Warszawie w tym czasie odbył się koncert estradowy, w trakcie którego można było posłuchać piosenek z repertuaru Agnieszki Osieckiej, w wykonaniu artystów z teatru N.O.R.A. oraz młodzieży z Zespołu Szkół nr 37 z warszawskiej Saskiej-Kępy. Młodzież ze szkół średnich zaprezentowała się również widowni warszawskiej podczas koncertów rockowych. Natomiast od 17.00 w stołecznym teatrze „Kamienica” odbyły się spektakle teatralne i muzyczne, z udziałem młodych artystów.

Wieczorem zaś młodzież i dorośli mogli wziąć udział w spektaklach teatralnych, pokazach: musicali, filmów i wystaw realizowanych przez młodzież. Ogólnopolskie obchody Nocy Profilaktyki zakończyły się rozmowami na temat profilaktyki. W spotkaniach organizowanych na terenie urzędów miast, powiatów lub gmin, a także w kinach i domach kultury, uczestnicy mogli porozmawiać ze specjalistami, psychologami, pedagogami i policjantami. W Warszawie nocne rozmowy „Głosu profilaktyki” odbyły się w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Imprezę zorganizowano we współpracy ze społecznością programu Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty”. Partnerem inicjatywy było także Ministerstwo Edukacji Narodowej, w ramach rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

Przedsięwzięcie zrealizowano także we współpracy m.in. z samorządami, placówkami oświatowymi, kulturalnymi i wychowawczymi.

Impreza odbyła się w ramach rządowego programu Razem Bezpieczniej.

Więcej informacji o Ogólnopolskiej Nocy Profilaktyki również na stronie internetowej programu Razem Bezpieczniej oraz policyjnego programu PaT, „Profilaktyka a Ty”.

   

Ogólnopolska Noc Profilaktyki 

Pliki do pobrania

Mapa serwisu