Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 21.06.2013

Konferencja „Systemy antykorupcyjne w administracji publicznej”

O Systemie Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym (SPZK) oraz zabezpieczeniach polskiej administracji przed korupcją rozmawiano 21 czerwca br. na specjalnej konferencji zorganizowanej wspólnie przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Fundację im. Stefana Batorego. W spotkaniu wzięli udział m.in. Marcin Jabłoński, podsekretarz stanu w MSW oraz nadinspektor Marek Działoszyński, komendant główny policji.

- Jednym z priorytetów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w 2013 r. jest opracowanie i wdrożenie Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2013-2018. Program ten ma stanowić główny element koordynacji krajowej polityki antykorupcyjnej. Projekt dokumentu został przygotowany z uwzględnieniem doświadczeń zdobytych podczas zrealizowanych w latach 2002-2009 dwóch etapów Strategii Antykorupcyjnych - powiedział wiceszef MSW Marcin Jabłoński, otwierając konferencję.

Podsekretarz stanu w MSW Marcin Jabłoński podkreślił, że w projekcie dokumentu zostały określone cele, zadania oraz działania dla administracji rządowej i centralnej, a także mechanizm wdrażania tego rządowego programu. - Opracowując cele i kierunki działań programu, korzystano z potencjału administracji publicznej m.in. służb odpowiedzialnych za przeciwdziałanie i zwalczanie korupcji, publikacji niezależnych ekspertów oraz opinii organizacji pozarządowych - tłumaczył minister Marcin Jabłoński.

Grażyna Kopińska, ekspert z Fundacji im. Stefana Batorego, podkreśliła, że prewencja antykorupcyjna jest tak samo ważna, jak ściganie przestępstw korupcyjnych. Fundacja im. Stefana Batorego trzy lata temu rozpoczęła projekt, którego celem było wypracowanie najlepszych wskazówek i rekomendacji, w jaki sposób systemy zabezpieczania przed korupcją powinny być wprowadzane w instytucjach administracji publicznej. Efektem tego projektu jest poradnik „Przeciwdziałanie korupcji w praktyce”. Podczas spotkania w MSW przedstawiciele Fundacji im. Stefana Batorego zaprezentowali główne tezy poradnika.

 Jednym z priorytetów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w 2013 r. jest opracowanie i wdrożenie Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2013-2018. Program ten ma stanowić główny element koordynacji krajowej polityki antykorupcyjnej. Projekt dokumentu został przygotowany z uwzględnieniem doświadczeń zdobytych podczas zrealizowanych w latach 2002-2009 dwóch etapów Strategii Antykorupcyjnych

Marcin Jabłoński

W konferencji wzięli udział m.in. dyrektorzy generalni ministerstw, urzędów centralnych oraz urzędów wojewódzkich.

Podczas konferencji omówiono również najczęściej wdrażane instrumenty prewencji antykorupcyjnej w administracji publicznej. Eksperci m.in.: z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przedstawili programy antykorupcyjne funkcjonujące w swoich instytucjach.

Mapa serwisu