Oświadczenie szefa MSW - Aktualności - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 25.06.2013

Oświadczenie szefa MSW

Bartłomiej Sienkiewicz, minister spraw wewnętrznych wydał oświadczenie w sprawie alarmów bombowych. Nie ma zagrożenia dla życia i zdrowia obywateli. Mamy do czynienia z fałszywymi alarmami bombowymi – poinformował szef MSW, podczas briefingu w MSW 25 czerwca br. Decyzją ministra Bartłomieja Sienkiewicza powstał specjalny zespół do ustalenia sprawców tego alarmu, w skład którego weszły wszystkie służby podległe i nadzorowane przez ministra spraw wewnętrznych.

Alarmy bombowe objęły zasięgiem 21 instytucji w Polsce. Aktualnie trwają czynności sprawdzające. Z informacji napływających do MSW można powiedzieć, że „nie istnieje zagrożenie życia i zdrowia osób przebywających w tych instytucjach. Alarmy bombowe okazały się fałszywe” – poinformował Bartłomiej Sienkiewicz, minister spraw wewnętrznych.

Minister Bartłomiej Sienkiewicz poinformował także o powołaniu specjalnego zespołu pod swoim kierownictwem. W skład zespołu wchodzą wszystkie służby podległe i nadzorowane przez ministra spraw wewnętrznych. Zespół, którym kieruje minister Bartłomiej Sienkiewicz prowadzi w tym momencie czynności zmierzające do ustalenia sprawców i zakończenia czynności sprawdzających. Minister dodał, że „w Polsce zdarza się codziennie jakiś alarm bombowy fałszywy, natomiast skala tych alarmów jest oczywiście nieporównywalnie większa”. Stąd decyzja ministra spraw wewnętrznych o powołaniu specjalnego zespołu.

Szef MSW podkreślił w trakcie briefingu, że kwestia ustalenia sprawców jest aktualnie priorytetem dla policji i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Minister dodał, że według art. 224a Kodeksu karnego, czyn ten jest zagrożony karą do 8 lat więzienia.

Szef MSW wyraził również nadzieję, że „finał tej sprawy odbędzie się na sali sądowej i że sąd doceni skalę tego wydarzenia i będzie można liczyć w tej kwestii na najwyższy wyrok sądowy”.
 

Mapa serwisu