Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 18.07.2013

O bezpieczeństwie imprez masowych

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nie zmieni przepisów dotyczących imprez masowych. „Jeżeli po pewnym czasie nabierzemy wspólnie przekonania, że osiągnęliśmy satysfakcjonujący poziom bezpieczeństwa będzie możliwe podjęcie prac zmierzających, być może do liberalizacji obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie.” – powiedział po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Imprez Sportowych Minister Marcin Jabłoński.

Na dzisiejszym posiedzeniu Rady omawiane były kwestie bezpieczeństwa rozpoczynającego się sezonu piłkarskiego oraz organizacja 70. Tour de Pologne. Uczestnicy spotkania przyjęli również uchwałę w sprawie kierunków działania na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa masowych imprez sportowych w Polsce.

Minister Bartłomiej Sienkiewicz, który rozpoczął posiedzenie Rady podkreślił, iż „nie należy zawracać w połowie drogi” do osiągnięcia wielkiego sukcesu, jakim będzie wspólne osiągnięcie efektu pełnego bezpieczeństwa podczas widowisk sportowych. 

Podczas posiedzenia wręczono także nagrody dla laureatów konkursu „Kibicuję bezpieczniej”. Pierwsze miejsce zajął Urząd Miasta Częstochowa, drugie – Starostwo Powiatowe w Chojnicach, a trzecie Urząd Miasta Chorzów. Więcej na ten temat pisaliśmy tu

__

Rada Bezpieczeństwa Imprez Sportowych została powołana przez Prezesa Rady Ministrów. Radzie przewodniczy od 15 kwietnia br. Marcin Jabłoński, podsekretarz stanu w MSW. Rada jest organem opiniodawczo - doradczym Prezesa Rady Ministrów, zrzeszającym przedstawicieli organów zajmujących się bezpieczeństwem imprez masowych.

Zadania Rady Bezpieczeństwa Imprez Sportowych to m.in. opracowywanie programów mających na celu poprawę bezpieczeństwa imprez sportowych oraz ocena ich realizacji; inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących bezpieczeństwa imprez sportowych; analizowanie i ocena działań podejmowanych przez służby i instytucje w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa imprez sportowych; koordynowanie przedsięwzięć mających na celu zapobieganie aktom przemocy w związku z imprezami sportowymi; analiza naruszeń bezpieczeństwa w związku z masowymi imprezami sportowymi. 

Mapa serwisu