Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 19.07.2013

Program przeciwdziałania przemocy domowej

Zapewnienie skuteczniejszej ochrony osób najsłabszych – w szczególności dzieciom, kobietom oraz osobom starszym to główne zadanie rozpoczynającego się programu mającemu służyć zapobieganiu przemocy w rodzinie. Zgodnie z zapowiedzią Bartłomieja Sienkiewicza, MSW wdraża pilotażowy program algorytmów i kwestionariuszy szacowania ryzyka zagrożenia życia i zdrowia. Pilotaż odbędzie się w województwie lubuskim i będzie trwał przez cały wrzesień.

Bartłomiej Sienkiewicz uznał przeciwdziałanie przemocy rodzinnej za jeden z priorytetów pracy resortu. Szef MSW już w kwietniu informował, że zamierza stworzyć odpowiedni model działania w tym zakresie, przy ścisłej współpracy z organizacjami pozarządowymi, które pomagają ofiarom przemocy. Program algorytmów i kwestionariuszy został opracowany przy współpracy z Policją, Fundacją Dzieci Niczyje oraz Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia „Niebieska Linia”.

Renata Durda z Pogotowia "Niebieska Linia" Instytutu Psychologii Zdrowia, która pełniła rolę jednego z ekspertów opracowujących algorytmy i kwestionariusze przyznaje, że powstanie takiego narzędzia było niezbędne. „Z chęcią przyjęliśmy propozycję pomocy w wypracowaniu odpowiednich mechanizmów zapobiegających przemocy domowej. Od lat zajmujemy się tym problemem oraz zbieramy doświadczenia z innych krajów. Wierzymy, że dzięki temu rozwiązaniu zwiększą się możliwości wykrywania i reagowania funkcjonariuszy na przypadki przemocy w rodzinie"

Funkcjonariusze otrzymają instrukcje wyjaśniające, jak interpretować znaki świadczące o tym, że mają do czynienia z zagrożeniem wymagającym interwencji. Algorytmy i kwestionariusze mają minimalizować dowolność w podejmowaniu decyzji przez funkcjonariuszy. Ich celem jest również zapewnienie wsparcia policjantom, m.in. mają zlikwidować poczucie funkcjonariusza, że być może działa za szybko.

Algorytm obejmuje wersje działań dla dorosłych i dla dzieci. Wierzymy, że dzięki niemu interwencje nie będą skupiały się tylko na dorosłych. Najczęściej najbardziej poszkodowaną osobą w przypadku przemocy domowej jest dziecko . Program pozwoli je zauważyć i poprawić jego bezpieczeństwo

Justyna Podlewska z Fundacji Dzieci Niczyje na temat algorytmów i kwestionariuszy szacowania ryzyka zagrożenia życia i zdrowia

 

Oddzielne algorytmy oraz kwestionariusze będą przeznaczone do interwencji w sprawie przemocy rodzinnej wobec dzieci i dorosłych.

Algorytm obejmuje wersje działań dla dorosłych i dla dzieci. Wierzymy, że dzięki niemu interwencje nie będą skupiały się tylko na dorosłych. Najczęściej najbardziej poszkodowaną osobą w przypadku przemocy domowej jest dziecko . Program pozwoli je zauważyć i poprawić jego bezpieczeństwo. – mówi Justyna Podlewska z Fundacji Dzieci Niczyje.

Algorytmy mają określić schemat działań w przypadku interwencji związanej z przemocą wobec dziecka lub osoby dorosłej. Skupiają się one w szczególności na sytuacji, w której zachowanie sprawcy nie wyczerpuje znamion czynu zabronionego. W takim przypadku policjant wypełni kwestionariusz, który pomoże mu w ustaleniu ryzyka zaistnienia przemocy w domu, w którym przeprowadza interwencje.

Za pomocą kwestionariuszy funkcjonariusz określi prawdopodobieństwo, że w rodzinie w której przeprowadza interwencje dochodzi do przemocy. Kwestionariusz zawiera 13 pytań. Po jego wypełnieniu interweniujący policjanci powinni wdrożyć odpowiednią procedurę np. rozważyć zatrzymanie osoby podejrzanej o przemoc w rodzinie, odebrać dziecko bądź wszcząć procedurę Niebieskiej Karty. "Pytania do kwestionariusza zostały opracowane na podstawie doświadczeń psychologów i prawników pracujących w Fundacji. Korzystaliśmy również z rozwiązań zastosowanych w innych krajach, m.in. w Anglii, Hiszpanii i Szwecji". – mówi Justyna Podlewska.

W ramach pilotażu przeszkolonych zostanie 64 lubuskich policjantów, którzy następnie do końca sierpnia przeszkolą 400 policjantów podejmujących interwencję w sytuacji przemocy w rodzinie.

Pilotaż zostanie podsumowany raportem końcowym, a jego wnioski otrzyma Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Program zostanie wdrożony na terenie całego kraju od 1 stycznia 2014 r.


Mapa serwisu