Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 24.07.2013

Spotkanie ministrów spraw wewnętrznych Trójkąta Weimarskiego

Ochrona granic zewnętrznych Unii Europejskiej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz swobodny przepływ osób – to najważniejsze tematy, jakie zostały omówione podczas spotkania ministrów spraw wewnętrznych Trójkąta Weimarskiego. W spotkaniu, które odbyło się 24 lipca br. w Krakowie wzięli udział Bartłomiej Sienkiewicz, szef MSW, dr Hans-Peter Friedrich, Minister Spraw Wewnętrznych Niemiec oraz Manuel Valls, Minister Spraw Wewnętrznych Francji.

Przyjęliśmy wspólne stanowisko w kwestii polityki ochrony granic Unii Europejskiej i systemu PNR, który pozwala na wymianę danych o osobach, które za pomocą linii lotniczych przybywają na teren Unii Europejskiej - powiedział Bartłomiej Sienkiewicz, minister spraw wewnętrznych po spotkaniu szefów MSW Trójkąta Weimarskiego.

Szef MSW podkreślił, że biorąc pod uwagę liberalizację w kwestiach wizowych, należy mieć także na uwadze wzmocnienie zewnętrznych granic UE. Razem z partnerami z Trójkąta Weimarskiego będą prowadzone wspólne działania na forum grupy G6 oraz w Radzie Unii Europejskiej na rzecz wprowadzenia nowych systemów liberalizujących, a równocześnie wzmacniających kontrolę zewnętrzną granic UE – powiedział Bartłomiej Sienkiewicz, minister spraw wewnętrznych.

Podczas spotkania ministrowie spraw wewnętrznych omówili także kwestie związane ze swobodnym przepływem osób, w tym tzw. system „Smart Borders” - inteligentne granice. Idea ta polega na tym, aby ułatwiając wjazd na teren Unii Europejskiej, jednocześnie zagwarantować ściślejszą kontrolę nad tymi osobami, które chciałyby w niewłaściwy sposób wykorzystać swobodę podróży po Unii Europejskiej. Zasada więcej swobody i więcej kontroli jest zawarta w idei inteligentnych granic i systemów ich wspomagających – podkreślił szef MSW. Bartłomiej Sienkiewicz dodał także, że nasi partnerzy w wielu sprawach byli podobnego zdania co Polska. 

Mapa serwisu