Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 25.07.2013

Raport o działalności Centrum Personalizacji Dokumentów

Prawie 3 mln dokumentów spersonalizowało w pierwszej połowie 2013 roku CPD MSW – wynika ze sprawozdania z działalności tej instytucji za pierwsze półrocze 2013. To o 15 proc. więcej niż w analogicznym okresie w roku 2012. CPD najczęściej produkowało dowody osobiste oraz paszporty.

Dokładna liczba spersonalizowanych dokumentów w I połowie 2013 roku to 2 962 349. CPD najczęściej produkuje dowody osobiste. W okresie sprawozdawczym wytworzono 1 906 528 dowodów osobistych – to o ponad 200 tys. więcej niż w tym samym okresie w roku 2012.
Drugim najczęściej personalizowanym dokumentem są paszporty. Od stycznia do czerwca wytworzono ich 907 tys. To o prawie 100 tys. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Intensywność produkcji paszportów znacznie wzrasta w okresie wakacyjnym. W czerwcu poziom personalizacji był ponad 85 proc. wyższy od liczby paszportów wyprodukowanych w styczniu.

Centrum Personalizacji Dokumentów wytworzyło również 102 tys. zezwoleń na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego. Dokument ten umożliwia regularne przekraczanie wspólnej granicy państw umawiających się przez mieszkańców strefy przygranicznej. Zezwolenia były trzecim pod względem ilości dokumentem spersonalizowanym przez CPD. Od stycznia do czerwca spersonalizowano 26 242 zezwoleń dla obywateli Ukrainy oraz 76 688 dla obywateli Federacji Rosyjskiej.
 

Mapa serwisu