Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 31.07.2013

Dodatkowe pieniądze na pomoc dla ofiar handlu ludźmi

Minister Spraw Wewnętrznych ogłosił konkurs dla organizacji pozarządowych na kontynuowanie prowadzenia Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla polskich i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi. W ramach zadania od 2009 roku funkcjonuje m.in. całodobowy telefon zaufania dla ofiar i świadków handlu ludźmi. Na pomoc Centrum mogą liczyć zarówno pokrzywdzeni obywatele polscy np. zmuszani do pracy za granicą, jak i cudzoziemcy włączeni do Programu wsparcia i ochrony ofiary/świadka handlu ludźmi. MSW na prowadzenie zadania w 2013 roku przekaże o 222 tys. zł więcej niż w ubiegłym roku.

Centrum pomaga cudzoziemcom – ofiarom handlu ludźmi zalegalizować pobyt oraz organizuje powrót osób pokrzywdzonych do kraju, z którego pochodzą. Pracownicy pomagają również ofiarom handlu ludźmi w kontaktach z policją i prokuraturą.

Krajowe Centrum Interwencyjno - Konsultacyjne dla polskich i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi prowadzi dwa schroniska dla osób pokrzywdzonych, zapewniając przy tym bezpieczne zakwaterowanie pod opieką wyspecjalizowanego personelu. W ramach pomocy zapewniane jest także wyżywienie oraz odzież.

Od stycznia Centrum prowadzi Fundacja przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu "La Strada" oraz Stowarzyszenie Po-MOC dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej.

Centrum udziela również porad instytucjom państwowym i samorządowym, które pracują z pokrzywdzonymi przez handlarzy ofiarami. Z pomocy i konsultacji mogą skorzystać ofiary handlu ludźmi, ich bliscy, osoby zagrożone handlem ludźmi, organizacje i instytucje, które pracują na ich rzecz, a także organy ścigania i wymiar sprawiedliwości.

Na realizację zadania, od stycznia do końca września MSW przekazało 778 tys. zł. W ramach ogłoszonego konkursu Ministerstwo przekaże dodatkowe 222 tys. zł. na prowadzenie Centrum do końca 2013 roku.

Więcej informacji o działalności Krajowego Centrum Interwencyjno - Konsultacyjnego dla Ofiar Handlu Ludźmi znajduje się na stronie http://www.kcik.pl. Numer telefonu do Centrum: (22) 628 01 20, (22) 628 99 99, e-mail: info@kcik.pl.

Więcej informacji na temat konkursu ogłoszonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych: http://bip.msw.gov.pl/portal/bip/156/22377
 

Mapa serwisu