Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 05.08.2013

Pieniądze na renowację nagrobka dr. Władysława Sobolewskiego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przekaże 20 tys. zł. na renowację będącego w fatalnym stanie nagrobka śp. insp. dr. Władysława Sobolewskiego na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie. Dr Władysław Sobolewski był wybitną postacią przedwojennej Policji Państwowej. Pełnił funkcje m.in. Komendanta Głównej Szkoły Policyjnej i Szkoły Oficerskiej w Warszawie oraz Kierownika Centrali Służby Śledczej Policji Państwowej.

  • Obecny stan nagrobka dr. Władysława Sobolewskiego

Pieniądze zostaną przekazane Stowarzyszeniu Opieki nad Grobami Policjantów na Wschodzie, które zrealizuje renowację. Oddanie nagrobka zaplanowane jest na 4 października.

Urodzony 25 marca 1890 r. we Lwowie Władysław Sobolewski uważany jest za ojca polskiej kryminalistyki. Jego badania pozwoliły wprowadzić do użytku naukowego ekspertyzy broni palnej, łusek i pocisków. Insp. Sobolewski napisał także wiele prac naukowych z zakresu mechanoskopii, fotografii kryminalistycznej, daktyloskopii, ekspertyz z pisma ręcznego i maszynowego. Policja do dziś korzysta z naukowego dorobku dr. Sobolewskiego. Jego nazwisko pojawia się w wielu specjalistycznych opracowaniach, a główna aula Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie nazwana została jego imieniem.

Dr Sobolewski brał udział także w I wojnie światowej. We wrześniu 1919 r. wstąpił do Policji Państwowej. Był oficerem inspekcyjnym, a następnie komendantem Głównej Szkoły Policyjnej i Szkoły Oficerskiej w Warszawie. Uczestniczył w specjalistycznych kursach z zakresu kryminalistyki w Wiedniu, studiował kryminologię w Instytucie Nauk Policyjnych przy Uniwersytecie w Lozannie. Od 1931 r., aż do śmierci w 1937 r., był kierownikiem Laboratorium Policyjnego w Centrali Służby Śledczej w Warszawie, które później weszło w skład Komendy Głównej Policji Państwowej. Zmarł nagle w wieku 48 lat 4 października 1937 podczas wykładu dla oficerów Wojska Polskiego.
 

Mapa serwisu