Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 06.08.2013

Projekty ustaw o ABW i AW trafiły do uzgodnień międzyresortowych

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych skierowało projekty ustaw o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Zgodnie z zapowiedziami Bartłomieja Sienkiewicza ABW będzie podlegać Ministerstwu Spraw Wewnętrznych.

Pod koniec maja o konieczności zmiany przepisów dotyczących działalności służb specjalnych mówili Premier Donald Tusk oraz Minister Bartłomiej Sienkiewicz.

Zmiany w przepisach mają precyzyjnie określić odpowiedzialność ABW, CBA oraz Policji za ściganie poszczególnych rodzajów przestępstw. Nowelizacja ma zapobiec sytuacjom, w których służby prowadzą działania w tych samych sprawach.

Zgodnie z projektem ustawy o ABW, służba ta będzie specjalizować się m.in. w przeciwdziałaniu zagrożeniom terrorystycznym i w ochronie informacji niejawnych. Ponadto ABW będzie odpowiedzialna za ściganie najpoważniejeszych przestępstw przeciwko interesom ekonomicznym państwa, to znaczy w wysokości co najmniej 16 mln zł.

Zakłada się, że Policja, a w szczególności wzmocnione Centralne Biuro Śledcze , przejmie od ABW realizację zadań związanych ze zwalczaniem poważnych przestępstw kryminalnych, w tym handlu narkotykami i działalności zorganizowanych grup przestępczych, a także tych przestępstw gospodarczych, które nie znajdą się w nowo określonym obszarze działań ABW. Natomiast Centralne Biuro Antykorupcyjne będzie wiodącą służbą odpowiedzialną za ściganie najpoważniejszych, zagrażających państwu przestępstw korupcyjnych.

Ustawa przewiduje również nadzór Ministra Spraw Wewnętrznych nad ABW. Agencja Wywiadu pozostanie pod nadzorem Premiera - wynika to z faktu wykonywania zadań przez tą służbę dla różnych instytucji państwowych.

Docelowo planowane jest również powołanie na podstawie zarządzenia Premiera Komitetu Rady Ministrów ds. Bezpieczeństwa Państwa. Komitet będzie się składał z przedstawicieli Ministra Obrony Narodowej, Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Finansów, Ministra Spraw Zagranicznych oraz Szefa KPRM. Do zadań komitetu będzie należało inicjowanie, przygotowywanie i uzgadnianie rozstrzygnięć albo stanowisk Prezesa Rady Ministrów w sprawach dotyczących działalności służb specjalnych.

Zgodnie z zapowiedziami Ministra Bartłomieja Sienkiewicza ustawa powinna w październiku trafić do Sejmu.
 

Projekt ustawy o Agencji Wywiadu

Projekt ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Mapa serwisu