Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 09.08.2013

Nowe lądowisko w lubelskim szpitalu MSW

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Lublinie zakończył modernizację lądowiska dla helikopterów sanitarnych. W oficjalnym otwarciu inwestycji brał udział Podsekretarz Stanu w MSW Stanisław Rakoczy. Lądowisko spełnia obecnie wszystkie wymogi stawiane systemowi ratownictwa medycznego, podnosząc tym samym poziom bezpieczeństwa i opieki zdrowotnej w całym regionie.

Obiekt został już dopuszczony do użytku przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Z lądowiska mogą korzystać helikoptery o długości do 20 metrów oraz o masie nie przekraczającej 5700 kg. Wartość projektu wyniosła 330 685 zł. 

  • Źródło: zoz.msw.gov.pl

Mapa serwisu