Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 14.08.2013

Przygotowania do zabezpieczenia Konferencji Klimatycznej ONZ w Warszawie

Kilka tysięcy policjantów oraz funkcjonariusze BOR będą czuwać nad spokojnym przebiegiem szczytu klimatycznego, który oficjalnie rozpocznie się 11 listopada w Warszawie.

- Od maja w Komendzie Głównej Policji pracuje specjalny zespół operacyjny, który podejmuje działania planistyczne zmierzające do przygotowania zabezpieczenia tego wydarzenia -  powiedział Marcin Jabłoński, podsekretarz stanu w MSW podczas konferencji prasowej zorganizowanej na Stadionie Narodowym w Warszawie. To właśnie tam zorganizowana zostanie konferencja klimatyczna, w której uczestniczyć będą delegaci z ponad 190 krajów.   

–Za spokojny przebieg imprezy na terenie Stadionu Narodowego w Warszawie, gdzie będzie odbywała się konferencja, odpowiadać będą służby bezpieczeństwa ONZ. – Na jego terenie będzie przebywało około 80 oficerów bezpieczeństwa ONZ wspieranych przez służby ochrony oraz całodobowo oficerowie polskiej policji – wyjaśniał M. Jabłoński. Na czas imprezy na stadionie uruchomione będzie zintegrowane stanowisko kierowania służb ONZ oraz polskich instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Centrum nadzorujące pracę wszystkich instytucji powstanie w Legionowie.  

Data szczytu zbiega się ze Świętem Niepodległości. Nad bezpieczeństwem wszystkich osób biorących udział w centralnych uroczystościach, marszach i zgromadzeniach odbywających się w Warszawie czuwać będą stołeczni policjanci wspierani przez funkcjonariuszy z innych garnizonów.

W konferencji prasowej zorganizowanej na Stadionie Narodowym uczestniczyli też Marcin Korolec oraz Marcin Herra  prezes spółki PL2012.

O szczycie

W ramach Konferencji Klimatycznej ONZ, na poszczególnych sesjach (COP) trwają prace nad nowym, międzynarodowym porozumieniem, które na nowo określi nowy sposób podziału zobowiązań związanych z redukcją gazów cieplarnianych.

Nowe porozumienie będzie miało wpływ na polską gospodarkę, zwłaszcza na sektor energetyczny. Przewodniczenie obradom COP daje taką możliwość: jako kraj-gospodarz konferencji będziemy moderować dyskusję w czasie, gdy będą budowane zręby porozumienia.

Finał prac nad nowym międzynarodowym porozumieniem planowany jest na 2015 r. w Paryżu, ale to w Warszawie przedyskutowana będzie m.in. formuła prawna porozumienia klimatycznego oraz zasady, na jakich kraje rozwijające się otrzymają pomoc finansową od państw najbogatszych.

Wybór Warszawy jako miejsca organizacji spotkania jest naturalny. Stadion Narodowy jest dobrym miejscem do organizacji konferencji z udziałem tysięcy delegatów z ponad 190 krajów świata. Znaczenie ma także największa w Polsce baza noclegowa oraz skomunikowanie Warszawy z resztą świata. Nie bez znaczenia jest również fakt, że to tutaj zlokalizowane są ambasady.

Mapa serwisu