Kwalifikacja wojskowa 2014 - Aktualności - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 20.08.2013

Kwalifikacja wojskowa 2014

Przyszłoroczna kwalifikacja wojskowa będzie prowadzona od 3 lutego do 30 kwietnia, potrwa 63 dni roboczych i obejmie około 270 tysięcy osób. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przekazało do uzgodnień międzyresortowych projekt rozporządzenia w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2014 roku.

Projekt określa termin ogłoszenia przyszłorocznej kwalifikacji wojskowej, czas jej trwania, a także roczniki i grupy osób, których będzie dotyczyła.

Przyszłoroczna kwalifikacja wojskowa obejmie m.in.:

  • mężczyzn urodzonych w 1995 roku;
  • mężczyzn urodzonych w latach 1990-1994, którzy nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  • kobiety urodzone w latach 1990-1995, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety, które w roku szkolnym lub akademickim 2013/2014 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków;
  • osoby, które ukończyły 18 lat życia i ochotniczo zgłosiły się do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

 

Pobierz projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2014 r. 

Mapa serwisu