Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 21.08.2013

Nie ma planów likwidacji komórki do walki ze zorganizowaną przestępczością pseudokibiców – oświadczenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Nie ma planów likwidacji komórki Centralnego Biura Śledczego do walki ze zorganizowaną przestępczością pseudokibiców. Planowane wyłączenie ze struktur Komendy Głównej Policji CBŚ nie wiąże się, jak sugerują niektórzy z likwidacją specjalnego zespołu zajmującego się tego typu przestępczością.

W Komendzie Głównej Policji w strukturach Centralnego Biura Śledczego, od dwóch lat, działa specjalny zespół do walki ze zorganizowaną przestępczością w środowiskach pseudokibiców. Dodatkowo w każdym z województw utworzono grupy operacyjno-śledcze, złożone z policjantów CBŚ i kryminalnych z poszczególnych województw. Działania Policji na rzecz bezpieczeństwa na polskich obiektach sportowych prowadzone są dwutorowo. Jeden – to działania policjantów kryminalnych i prewencji, koncentrujące się na bezpieczeństwie imprez sportowych, przejazdów kibiców, drugi zaś, to walka z tymi, którzy funkcjonując w środowiskach pseudokibicowskich działają w strukturach zorganizowanej przestępczości. W ramach tej walki od lutego zatrzymano prawie 1000 osób, którym postawiono zarzuty za przestępstwa narkotykowe, rozbójnicze, zabójstwa, bójki, pobicia, udział w zorganizowanej grupie przestępczej, czy też kierowanie nią.

Planowane wyłączenie ze struktur KGP Centralnego Biura Śledczego nie wiąże się, jak sugerują niektórzy z likwidacją komórki zajmującej się walką ze zorganizowaną przestępczością w środowisku pseudokibicowskim. Takich planów nie ma. Skuteczne, dwutorowe, opisane powyżej działania będą kontynuowane.

 

Mapa serwisu