Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 22.08.2013

MSW uruchomiło portal www.handelludzmi.eu

Głównym celem portalu jest upowszechnienie wiedzy na temat problematyki handlu ludźmi. O tym jak poważny jest to problem świadczą policyjne statystyki. Tylko w zeszłym roku funkcjonariusze wszczęli prawie 150 spraw związanych z handlem ludźmi, zmuszaniem do prostytucji lub stręczycielstwem.

Za pośrednictwem strony osoba, która stała się ofiarą handlu ludźmi lub posiada wiedzę na temat tego rodzaju przestępstw, będzie mogła anonimowo przekazać informacje odpowiednim organom. Portal będzie także zawierał praktyczne informacje na temat możliwości uzyskania ewentualnej pomocy  dla osób pokrzywdzonych.

Ponadto na www.handelludzmi.eu internauci będą mogli znaleźć informacje o instytucjach realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem handlowi ludźmi oraz ze wsparciem  osób poszkodowanych. Na portalu będą także publikowane aktualności dotyczące programów i projektów prowadzonych przez instytucje państwowe oraz zapoznać się z analizami danych statystycznych dotyczących handlu ludźmi.

To nie pierwsze działania MSW związane z przeciwdziałaniem temu zjawisku. W ciągu ostatnich 10 lat został wypracowany system, na który składają się przepisy prawa służące ściganiu sprawców przestępstw i ochronie osób pokrzywdzonych, jak też system wsparcia ofiar.  Niedawno Minister Spraw Wewnętrznych ogłosił konkurs dla organizacji pozarządowych na kontynuowanie prowadzenia Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla polskich i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi. W ramach zadania od 2009 roku funkcjonuje m.in. całodobowy telefon zaufania dla ofiar i świadków handlu ludźmi. Na pomoc Centrum mogą liczyć zarówno pokrzywdzeni obywatele polscy np. zmuszani do pracy za granicą, jak i cudzoziemcy włączeni do Programu wsparcia i ochrony ofiary/świadka handlu ludźmi. MSW na prowadzenie zadania w 2013 roku przekaże o 222 tys. zł więcej niż w ubiegłym roku. Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj

Mapa serwisu