Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 26.08.2013

Bezpieczeństwo imprez masowych: konsultacje w urzędzie wojewódzkim

O bezpieczeństwie w trakcie imprez masowych rozmawiał 26 sierpnia wiceminister spraw wewnętrznych Marcin Jabłoński z przedstawicielami resortów administracji i cyfryzacji, sprawiedliwości, policji oraz wojewodami. Do spotkania doszło z inicjatywy wojewodów, którzy na co dzień współpracują z piłkarskimi klubami Ekstraklasy.

  • źródło: Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Wiceminister Marcin Jabłoński poinformował o powołaniu przez szefa resortu spraw wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza specjalnego zespołu, który ma w najbliższych tygodniach wypracować propozycje zmian ograniczających przestępczość pseudokibiców. „Opracujemy katalog najpilniejszych przepisów, które należy zmienić” – powiedział podczas spotkania wiceminister Marcin Jabłoński proponując współpracę przy ich tworzeniu wojewodom. Przedstawiciele urzędów wojewódzkich mają w tym tygodniu przedstawić swoje propozycje zmian, które ich zdaniem mogą pomóc w eliminacji bandytyzmu pseudokibiców. Cały dokument, zgodnie z zapowiedzią ministra Bartłomieja Sienkiewicza, zostanie przedstawiony opinii publicznej w połowie września.

Zdaniem uczestników spotkania w celu poprawy bezpieczeństwa na stadionach konieczne jest podjęcie konsekwentnych działań, szerokiej współpracy z klubami, samorządami i PZPN oraz przestrzeganie i egzekwowanie przepisów zawartych w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych. Jednocześnie potrzebna jest większa koordynacja i systematyczność, począwszy od prewencji prowadzonej przez policję, poprzez egzekwowanie przestrzegania regulaminu imprez masowych przez kluby, aż po pracę sądów.

Wnioski dotyczące poprawy bezpieczeństwa przedstawiła również Komenda Główna Policji. Znalazły się wśród nich m.in.: wprowadzenie regulaminu organizacji wyjazdów kibiców, obecność przedstawicieli wojewodów na meczach podwyższonego ryzyka, pociąganie do odpowiedzialności za oprawy meczów niezgodne z prawem, stworzenie krajowego wykazu ekspertów ds. bezpieczeństwa, współpraca z klubami i stowarzyszeniami oraz wdrożenie jednolitego standardu zabezpieczenia meczów bez względu na klasę rozgrywkową.

 

Mapa serwisu