Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 27.08.2013

Pamięci Konstantego Miodowicza

Minister Spraw Wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz wyraził głęboki żal z powodu śmierci Konstantego Miodowicza. "Kostek Miodowicz był człowiekiem gór, silnych przyjaźni i patriotyzmu najwyższej próby. Wszystkie te cechy łączyła jego niezłomność, rodzaj rzadko dziś spotykanej moralnej siły. Używał ją zawsze w dobrym celu. Walczył w słusznych sprawach, dzielnie i konsekwentnie. Odszedł ktoś kto nas – jego przyjaciół – uczył najwyższych standardów państwa jako zobowiązania etycznego." - powiedział Bartłomiej Sienkiewicz.

W czasach PRL-u Konstanty Miodowicz działał w opozycji demokratycznej, należał do Niezależnego Zrzeszenia Studentów, w okresie stanu wojennego został internowany w Wiśniczu Nowym. Wspólnie z m.in. Janem Rokitą założył pacyfistyczny Ruch Wolność i Pokój. W latach 1990-1996 pracował w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Urzędzie Ochrony Państwa, gdzie - jako szef kontrwywiadu -  uczestniczył w budowie polskich służb specjalnych.  Służbę zakończył w stopniu pułkownika.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1995) i Złotym Krzyżem Zasługi (1993). Pozostawił żonę Małgorzatę.

Mapa serwisu