Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 13.09.2013

W Lubuskiem trwa pilotaż programu przeciwdziałania przemocy domowej

Do końca września w województwie lubuskim realizowany będzie pilotaż programu przeciwdziałania przemocy domowej. Policjanci podczas interwencji już ponad 50 razy korzystali z przygotowanych algorytmów i kwestionariuszy szacowania ryzyka zagrożenia życia i zdrowia w związku z przemocą w rodzinie.

  • Wiceminster Marcin Jabłoński wspónie z wojewodą Jerzym Ostrouchem i z-cą komendanta wojewódzkiego policji Mirosławem Domańskim zaprezentowali 30 sierpnia stan przygotowań wszystkich zaangażowanych służb do realizacji pilotażu / źródło: lubuski uw
  • Premier Donald Tusk wraz z Ministrem Bartłomiejem Sienkiewiczem wręczają kwestionariusze i algorytmy lubuskim policjantom podczas święta policji
  • Kwestionariusz szacowania ryzyka / źródło: Policja.pl

Kwestionariusze i algorytmy postępowania ujednolicają działanie policjantów w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia w związku z przemocą w rodzinie. Policjanci przyznają, że dodatkowe narzędzia pomagają podczas podejmowania trudnych decyzji w interwencji domowej. Najczęściej z pomocy kwestionariuszy i algorytmów korzystali dotychczas policjanci z Komendy Powiatowej Policji w  Międzyrzeczu.

Przez kilku pierwszych dni trwania pilotażu policjanci dwukrotnie wzywali do pomocy pracownika gminnego ośrodka pomocy społecznej. Ponad 70% gmin w województwie lubuskim zadeklarowało całodobową gotowość do reagowania na sygnały policji.

Pilotaż będzie trwał do 30 września, a wdrożenie programu na terenie całego kraju planowane jest na 1 stycznia 2014 roku.

Program zainaugurowali Premier Donald Tusk oraz Minister Bartłomiej Sienkiewicz podczas tegorocznego Święta Policji. W trakcie centralnych uroczystości na Placu Zamkowym w Warszawie, Premier oraz Minister wręczyli algorytmy i kwestionariusze funkcjonariuszom z województwa lubuskiego, którzy wyróżnili się w zadaniach związanych z przeciwdziałaniem przemocy domowej.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie jest jednym z priorytetów dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. We współpracy z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się tą problematyką opracowano system, który pomoże funkcjonariuszom policji intepretować znaki świadczące o tym, że mają do czynienia z zagrożeniem wymagającym interwencji.  Algorytmy i kwestionariusze mają minimalizować dowolność w podejmowaniu decyzji przez funkcjonariuszy. Ich celem jest również zapewnienie wsparcia policjantom, m.in. mają zlikwidować poczucie funkcjonariusza, że być może działa za szybko. Oddzielne algorytmy oraz kwestionariusze będą przeznaczone do interwencji w sprawie przemocy rodzinnej wobec dzieci i dorosłych. Algorytmy mają określić schemat działań w przypadku interwencji związanej z przemocą wobec dziecka lub osoby dorosłej. Skupiają się one w szczególności na sytuacji, w której zachowanie sprawcy nie wyczerpuje znamion czynu zabronionego. W takim przypadku policjant wypełni kwestionariusz, który pomoże mu w ustaleniu ryzyka zaistnienia przemocy w domu, w którym przeprowadza interwencje. Program został opracowany przy współpracy z Policją, Fundacją Dzieci Niczyje oraz Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia „Niebieska Linia”.
Do tej pory w ramach wdrażania programu algorytmów i funkcjonariuszy w województwie lubuskim m.in. opracowano wykaz całodobowych telefonów do miejsc, do których interweniujący policjanci będą mogli przewieźć dziecko odebrane w czasie interwencji domowej oraz uzyskać informację o możliwości skorzystania z porady specjalisty. Wojewoda lubuski skierował do wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz starostów zalecenia dotyczące konieczności zapewnienia całodobowej gotowości w sytuacjach przemocy w rodzinie. Wyznaczone zostały również telefony interwencyjne dla pracowników socjalnych z ośrodków pomocy społecznej.  
 

Mapa serwisu