Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 03.09.2013

UdSC zapewnia pomoc dydaktyczną dla dzieci

Urząd do Spraw Cudzoziemców zapewnia pomoc dydaktyczną dzieciom przebywającym w ośrodkach dla cudzoziemców, które korzystają z nauki i opieki w publicznych placówkach, szkołach podstawowych, gimnazjach lub szkołach ponadgimnazjalnych. W ramach pomocy dzieci otrzymują m.in. wyprawki oraz podręczniki szkolne. Obecnie w ośrodkach dla cudzoziemców znajduje się 658 dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu (6-18 lat). Podobnie jak dzieci polskie 2 września rozpoczęły nowy rok szkolny.

  • JAKUB WYSOCKI/REPORTER

Od 1 stycznia 2012 r. Urząd do Spraw Cudzoziemców wyposaża w wyprawki i podręczniki również dzieci korzystające z tzw. „świadczeń prywatnych". Wcześniej rodzice dzieci którzy nie korzystali z opieki w ośrodkach lecz pobierali środki finansowe na wyżywienie i zakwaterowanie we własnym zakresie nie mogli korzystać z tej formy pomocy.

Dzieci cudzoziemców objętych procedurą uchodźczą i korzystających z opieki w ośrodkach dla cudzoziemców uczęszczają do szkół zlokalizowanych w pobliżu tych placówek, a więc w Warszawie i okolicach, Podkowie Leśnej, Górze Kalwarii, Białymstoku, Lublinie, Łukowie, Czerwonym Borze (woj. podlaskie), Horbowie, Bezwoli, Grupie (k. Grudziądza) oraz Grotnikach (k. Łodzi). Największymi ośrodkami edukacyjnymi są Warszawa i okolice (236 dzieci), Łuków (96 dzieci), Grupa (79 dzieci) oraz Białystok (60 dzieci).

W każdym z ośrodków zatrudniona jest osoba świadcząca zlecenie w zakresie nauczania języka polskiego. Zwykle są to nauczyciele szkół, do których uczęszczają cudzoziemcy. Rolą nauczyciela jest głównie nauka języka polskiego, wyrównywanie poziomu wiedzy, ale także wzajemne poznawanie odmienności kultur i obyczajów.

Ponadto każdy z ośrodków jest wyposażony w multimedialną pracownię służącą do nauki.

W wybranych placówkach działają asystenci międzykulturowi, których zadaniem jest pomoc w kontaktach między uczniami ich rodzicami a szkołą. Zazwyczaj są to cudzoziemcy wywodzący się z tego samego kręgu kulturowego co większość dzieci uczących się w danym regionie. W roku szkolnym 2012/2013 asystenci działali w ośrodkach dla cudzoziemców na warszawskim Targówku, w Lininie, Białymstoku, Łukowie oraz Lublinie. W ośrodkach dla cudzoziemców w Dębaku oraz w Grupie działają świetlice dla dzieci uchodźczych prowadzone przez Polską Akcję Humanitarną.

Mapa serwisu