Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 17.09.2013

Prace nad ustawą o monitoringu wizyjnym

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych podjęło decyzję o uregulowaniu w dwóch odrębnych ustawach problematyki monitoringu wizyjnego oraz kwestii dotyczących wzmocnienia mechanizmów kontroli dostępu uprawnionych służb do pozyskiwania i wykorzystywania danych telekomunikacyjnych.

  • Wojciech Strozyk/REPORTER,

Decyzja MSW o odrębnym uregulowaniu tych dwóch zagadnień to efekt analizy kwestii związanych ze stosowaniem monitoringu wizyjnego oraz dostępem uprawnionych służb do danych telekomunikacyjnych.

Należy podkreślić, że koncepcja uregulowania w jednej ustawie obu zagadnień stanowiła jeden z wariantów w toku prowadzonych dotychczas prac. Ewentualne uwzględnienie w planowanej regulacji o monitoringu wizyjnym części zagadnień dotyczących zwiększenia kontroli w odniesieniu do ingerencji w prywatność poszczególnych osób w zakresie retencji danych telekomunikacyjnych, rozważane było jedynie w aspekcie zagwarantowania prawnej ochrony prywatności obywateli. W ramach tej koncepcji nie było planowane kompleksowe uwzględnienie całości problematyki czynności operacyjno-rozpoznawczych w przyszłej regulacji.

W toku prac nad projektem ustawy o monitoringu wizyjnym, nadrzędnym celem MSW jest zagwarantowanie prawnej ochrony prywatności obywateli. MSW planuje przygotować projekt ustawy o monitoringu wizyjnym do końca roku.

Mapa serwisu