Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 19.09.2013

Darmowa pomoc prawna dla powracających migrantów

Do czerwca 2015 r. Helsińska Fundacja Praw Człowieka realizuje projekt „Powroty”. Dzięki programowi obywatele krajów spoza Unii Europejskiej mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji z prawnikami.

Projekt, poprzez pomoc prawną i spotkania organizowane w ośrodkach dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, ma się przyczynić do przestrzegania praw osób powracających do kraju pochodzenia.

Projekt jest skierowany do cudzoziemców, którzy:

  • Nie posiadają wymaganego zezwolenia na pobyt w Polsce;
  • Otrzymali decyzję o zobowiązaniu do opuszczenia Polski lub o wydaleniu i którzy chcą skorzystać z możliwości dobrowolnego powrotu do kraju pochodzenia;
  • Nie otrzymali jeszcze ostatecznej decyzji odmownej w sprawie o nadanie statusu uchodźcy w Polsce i chcą dobrowolnie wrócić do kraju pochodzenia;
  • Posiadają status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub tymczasową w Polsce, ale decydują się na skorzystanie z możliwości dobrowolnego powrotu.

Prawnicy przyjmują w siedzibie Fundacji (ul. Zgoda 11, 00-018 Warszawa, pokój 413, piętro 4) podczas dyżurów. Można się z nimi kontaktować także:

  • telefonicznie pod numerem: (48 22)556 44 66,
  • mailowo refugees@hfhr.org.pl
  • za pośrednictwem faksu: (48 22)556 44 51 lub 50.

Pomoc prawna w ramach projektu obejmuje w szczególności: udzielanie porad i informacji, sporządzanie odwołań, skarg i innych pism w postępowaniach. Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów i budżet państwa.

Mapa serwisu