Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 24.09.2013

MSW o poselskim projekcie w sprawie straży gminnych i miejskich

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych negatywnie zaopiniowało poselski projekt ustawy, który miał pozbawić straże gminne i miejskie możliwości karania kierowców przy użyciu fotoradarów i wystawiania mandatów za złe parkowanie. Z przedstawionej przez resort analizy wynika m.in. że na tych odcinkach dróg, na których postawione są fotoradary spada liczba wypadków drogowych, a na wielu z nich takie zdarzenia nie występują w ogóle.

  • PIOTR MATUSEWICZ
  • Krystian Dobuszynski/REPORTER

Poselski projekt przewiduje m.in. odebranie strażnikom oraz przekazanie policji zadań związanych z kontrolą prawidłowego parkowania. MSW zwraca uwagę, że działania policji muszą skupiać się przede wszystkim na eliminowaniu zagrożeń dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym, dlatego pomoc straży miejskich i gminnych w zakresie kontroli prawidłowego parkowania pojazdów jest niezbędna. Jednocześnie przejęcie przez policję tych zadań – zgodnie z poselskim projektem – miałoby odbyć się bez zwiększania liczby etatów, co dodatkowo obciążyłoby policjantów.  

W ubiegłym roku odnotowano duży spadek  liczby wypadków oraz ich ofiar w porównaniu do roku 2011. Liczba wypadków była mniejsza o 529 (ok. 14 proc.), natomiast liczba zabitych - o 618 osób, czyli o ok. 15 proc. Na  wyraźną poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach wpłynęła również działalność straży miejskich i gminnych.

Jednocześnie MSW zapowiada stałe doskonalenie obecnych oraz poszukiwanie nowych metod nadzoru nad wykonywaniem przez straże zadań związanych z kontrolą ruchu drogowego.

__

Projekt stanowiska Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o straży gminnej oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym (druk nr 1507)

Mapa serwisu