Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 25.09.2013

Medale dla mazowieckich strażaków

Złote, Srebrne i Brązowe Medale za długoletnią służbę, nadane przez Prezydenta RP, otrzymali strażacy z terenu województwa mazowieckiego. Odznaczenia wręczył Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki. Uhonorowano łącznie 123 osoby.

  • mazowieckie.pl

Uroczystość która odbyła się w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, rozpoczęła się odebraniem meldunku przez nadbryg. Piotra Kwiatkowskiego, zastępcę komendanta głównego PSP. Następnie wprowadzono poczet sztandarowy Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie oraz odegrano hymn państwowy. Wojewoda Jacek Kozłowski w krótkim przemówieniu przywitał odznaczanych oraz podziękował strażakom za podejmowany wysiłek na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa mieszkańców woj. mazowieckiego.

Na Mazowszu funkcjonuje ponad 1900 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP), które są umundurowanymi organizacjami społecznymi współdziałającymi z zawodowymi strażakami. PSP i OSP wchodzą w skład Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego, który służy do koordynacji walki z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi oraz umożliwia współdziałanie ratownictwa technicznego, ekologicznego i medycznego na wszystkich szczeblach administracji.

W uroczystości udział wzięli m.in. wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski, nadbryg. Piotr Kwiatkowski zastępca komendanta głównego PSP oraz nadbryg. Gustaw Mikołajczyk, mazowiecki komendant wojewódzki PSP.

 

Mapa serwisu