Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 25.09.2013

Raport Eurostatu i Komisji Europejskiej – zjawisko handlu ludźmi z perspektywy ogólnoeuropejskiej

Opublikowany raport Eurostatu i Komisji Europejskiej pt: „Trafficking in Human Beings” jest pierwszą próbą spojrzenia na skalę zjawiska handlu ludźmi z perspektywy ogólnoeuropejskiej. Podstawą raportu stały się dane statystyczne z lat 2008-2010 przygotowane przez instytucje zajmujące się problematyką przeciwdziałania handlu ludźmi (w tym służby policyjne, graniczne, imigracyjne, organizacje pozarządowe). Statystyka pochodzi nie tylko z państw członkowskich UE, ale także z Islandii, Czarnogóry, Norwegii, Serbii, Szwajcarii i Turcji, co pozwoliło uzyskać pełniejszy obraz zjawiska w Europie.

Jak wynika z raportu, liczba ofiar handlu ludźmi w Unii Europejskiej w latach 2008-2010 zwiększyła o 18 proc. (na podstawie danych dostarczonych przez 24 państwa członkowskie, z wyłączeniem Wielkiej Brytanii, Irlandii i Hiszpanii).

Wśród państw, które odnotowały znaczący wzrost tego zjawiska znalazły się Bułgaria, Dania, Finlandia, Holandia, Słowacja, Słowenia i Szwajcaria. Trend ten nie jest natomiast tak jednoznaczny w odniesieniu do państw spoza UE. Niektóre z nich notują wzrost liczby ofiar handlu ludźmi, podczas, gdy w przypadku pozostałych, na przykład Turcji i Serbii, zaobserwowano zjawisko odwrotne.

Główną formą wyzyskiwania ofiar handlu ludźmi w dalszym ciągu pozostaje prostytucja i inne formy wykorzystania seksualnego (62 proc.).  Na drugim miejscu znajduje się wykorzystanie do pracy (25 proc.). Pozostałe formy, takie jak handel organami, działalność przestępcza czy tez handel dziećmi stanowią relatywnie niewielki odsetek – 14 proc.

Podczas, gdy w przypadku wykorzystania seksualnego - na przestrzeni lat - zanotowano stały wzrost ofiar handlu ludźmi nim dotkniętych, odsetek osób wykorzystywanych do prac systematycznie malał (z 28 proc. w 2008 roku do 23 proc. w 2009 i 2010).

Zdecydowaną większość (68 proc.) ofiar handlu ludźmi w celu wykorzystania seksualnego stanowiły kobiety; pozostałe grupy, czyli mężczyźni, dziewczynki i chłopcy, odpowiednio 17 proc., 12 proc. i 3 proc.  Mężczyźni są wykorzystywani przede wszystkie do pracy przymusowej. Stanowią w tej kategorii ponad 70 proc. ofiar.

Większość (61 proc.) ofiar handlu ludźmi pochodzi z państw członkowskich UE, głównie z Rumunii i Bułgarii. Liczba ofiar będących obywatelami państw spoza Unii jest mniejsza, aczkolwiek na przestrzeni lat 2008-2010 zwiększyła się z 12 do 37 proc. w przypadku mężczyzn i z 18 do 39 proc. w przypadku kobiet. Ofiarami procederu handlu ludźmi z krajów spoza UE stają się najczęściej obywatele Nigerii, Chiny, Brazylii, Rosji, Algierii, Kolumbii, Paragwaju i Dominikany.

Raport w języku angielskim dostępny jest tutaj.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych stale realizuje zadania związane z przeciwdziałaniem handlowi ludźmi. W ciągu ostatnich 10 lat został wypracowany system, na który składają się przepisy prawa służące ściganiu sprawców przestępstw i ochronie osób pokrzywdzonych, jak też system wsparcia ofiar.  Niedawno Minister Spraw Wewnętrznych ogłosił konkurs dla organizacji pozarządowych na kontynuowanie prowadzenia Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla polskich i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi. W ramach zadania od 2009 roku funkcjonuje m.in. całodobowy telefon zaufania dla ofiar i świadków handlu ludźmi. Na pomoc Centrum mogą liczyć zarówno pokrzywdzeni obywatele polscy np. zmuszani do pracy za granicą, jak i cudzoziemcy włączeni do Programu wsparcia i ochrony ofiary/świadka handlu ludźmi. MSW na prowadzenie zadania w 2013 roku przekazało o 222 tys. zł więcej niż w ubiegłym roku. Ostatnio został także uruchomiony portal www.handelludzmi.eu, którego głównym celem jest upowszechnienie wiedzy na temat problematyki handlu ludźmi. 

Mapa serwisu