Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 30.09.2013

W MSW o prawach obywateli Unii Europejskiej - konferencja

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz Instytut Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego organizuje 16 października konferencję na temat praw przysługującym obywatelom Unii Europejskiej. Paneliści, a wśród nich wykładowcy Uniwersytetu Warszawskiego oraz eksperci z administracji rządowej, będą opowiadali o praktycznych aspektach praw obywateli UE, takich jak swoboda przepływu osób oraz o Europejskiej Inicjatywie Obywatelskiej. Konferencja zostanie zorganizowana w ramach Europejskiego Roku Obywateli (ERO).

Debata odbędzie się w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przy ul. Batorego 5 w Warszawie, w godzinach 11:00-16:00.  Spotkanie ma charakter otwarty i jest ukierunkowane na aktywny udział uczestników – znaczna część konferencji będzie przeznaczona na dyskusję i pytania słuchaczy. Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie www.msw.gov.pl/ero2013 .

Ponadto, zapraszamy do śledzenia bezpośredniej transmisji z konferencji na stronie internetowej Ministerstwa.

Mapa serwisu