Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 30.09.2013

Karty Parkingowe będą rejestrowane w systemie CEPiK

Utworzenie centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych przysługujących osobom niepełnosprawnym w ramach Centralnej Ewidencji Pojazdów i Centralnej Ewidencji Kierowców przewiduje nowelizacja ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy – Kodeks wykroczeń, którą przyjął Sejm.

Nowe przepisy mają wyeliminować przypadki nieuprawnionego posługiwania się kartami. Uprawnione do ich otrzymania będą osoby o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mające znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Chodzi nie tylko o osoby z niepełnosprawnością ruchową, ale również np. osoby niewidome. Karta będzie mogła być także wydana osobie niepełnosprawnej z takim ograniczeniem, która nie ukończyła 16 lat.

W myśl nowelizacji karty będą wydawane na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności, jednak nie dłużej niż na 5 lat. Natomiast placówki obsługujące osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na 3 lata, z obowiązkiem zwrotu dokumentu w przypadku zaprzestania korzystania z pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych.

Nowelizacja wprowadza zabezpieczenia techniczne kart utrudniające ich fałszowanie i doprecyzowuje sposób umieszczania karty parkingowej w pojeździe. Dotychczasowy przepis określał, że miała być ona położona za przednią szybą w sposób umożliwiający jej odczytanie. Nowelizacja wskazuje, że widoczne mają być wszystkie techniczne zabezpieczenia karty, jej numer i data ważności, a w przypadku kart wydanych placówce także numer rejestracyjny pojazdu.

Nowe przepisy przewidują, że informacje będą usuwane z bazy po 3 latach od upływu ważności karty. Zgodnie z nowelizacją posługiwanie się kartą parkingową osoby niepełnosprawnej bez związku z jej przewozem albo kartą osoby zmarłej będzie karane grzywną do 2 tys. zł.

Nowelizacja będzie przedmiotem prac Senatu, a później musi zostać podpisana przez Prezydenta RP.

Na podstawie: www.sejm.gov.pl

 

Mapa serwisu