Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 05.10.2013

Obywatelskie Forum Bezpieczeństwa

Debaty publiczne, piknik edukacyjny, spektakle teatralne z udziałem młodzieży oraz pokazy sprzętu specjalistycznego Policji i Straży Granicznej - to tylko niektóre atrakcje zorganizowanego w sobotę w Warszawie Forum Bezpieczeństwa. Jest to pierwsza tego typu impreza, które promuje zarówno działalność organizacji pozarządowych w obszarze bezpieczeństwa publicznego, jak również współpracę w tym zakresie między organizacjami pozarządowymi, a służbami nadzorowanymi przez MSW.

Forum to idealna okazja, by docenić tak ważnego partnera, jakim są organizacje pozarządowe – mówiła podczas otwarcia Elżbieta Rusiniak, przedstawiciel Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Resortowi zależy by promować efekty pracy różnych podmiotów, które aktywnie wspierają bezpieczeństwo publiczne. Jest to zarówno realizacja przez organizacje pozarządowe konkretnych zadań, zleconych przez administrację, jak również programów profilaktycznych.

Jedną z ważnych inicjatyw, które należy wspierać jest współpraca młodzieży w ramach programu PAT – „Profilaktyka a Ty”. To właśnie grupa młodych ludzi z województw: lubelskiego, mazowieckiego i pomorskiego spektaklem edukacyjnym „Sekret” zainaugurowała Forum. W całym kraju działa 70 klubów PAT, a  integracja młodzieży zrzeszonej w ramach społeczności PAT trwa już 8 lat – mówił w trakcie konferencji insp. Grzegorz Jach, twórca i koordynator programu „Profilaktyka a Ty”. Program jest finansowany ze środków pochodzących z rządowego programu „Razem bezpieczniej”, za który odpowiada MSW.

Forum jest świetną okazją do wymiany doświadczeń i wiedzy oraz zaprezentowania efektów pracy organizacji pozarządowych.  O swoich programach i celach opowiadają między innymi Fundacja „Dzieci Niczyje”, Fundacja „Itaka” i Fundacja „La Strada”. 

Mapa serwisu