Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 07.10.2013

Nagrobek insp. dr. Władysława Sobolewskiego odnowiony

Zakończyła się renowacja nagrobka śp. insp. dr. Władysława Sobolewskiego na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie. Na ten cel Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przekazało 20 tys. zł. Dr Władysław Sobolewski był wybitną postacią przedwojennej Policji Państwowej. Pełnił funkcje m.in. Komendanta Głównej Szkoły Policyjnej i Szkoły Oficerskiej w Warszawie oraz Kierownika Centrali Służby Śledczej Policji Państwowej. Renowację przeprowadziło Stowarzyszenie Opieki nad Grobami Policjantów na Wschodzie przy współpracy z Fundacją Dziedzictwo Kresowe.

Urodzony 25 marca 1890 r. we Lwowie Władysław Sobolewski uważany jest za ojca polskiej kryminalistyki. Jego badania pozwoliły wprowadzić do użytku naukowego ekspertyzy broni palnej, łusek i pocisków. Insp. Sobolewski napisał także wiele prac naukowych z zakresu mechanoskopii, fotografii kryminalistycznej, daktyloskopii, ekspertyz z pisma ręcznego i maszynowego. Policja do dziś korzysta z naukowego dorobku dr. Sobolewskiego. Jego nazwisko pojawia się w wielu specjalistycznych opracowaniach, a główna aula Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie nazwana została jego imieniem.

Dr Sobolewski brał udział także w I wojnie światowej. We wrześniu 1919 r. wstąpił do Policji Państwowej. Był oficerem inspekcyjnym, a następnie komendantem Głównej Szkoły Policyjnej i Szkoły Oficerskiej w Warszawie. Uczestniczył w specjalistycznych kursach z zakresu kryminalistyki w Wiedniu, studiował kryminologię w Instytucie Nauk Policyjnych przy Uniwersytecie w Lozannie. Od 1931 r., aż do śmierci w 1937 r., był kierownikiem Laboratorium Policyjnego w Centrali Służby Śledczej w Warszawie, które później weszło w skład Komendy Głównej Policji Państwowej. Zmarł nagle w wieku 48 lat 4 października 1937 podczas wykładu dla oficerów Wojska Polskiego.

W uroczystości odsłonięcia oraz poświęcenia pomnika, która odbyła się 4 października  czyli w 76. rocznicę śmierci dr. Władysława Sobolewskiego uczestniczyli m.in. Pan Jarosław Drozd - Ambasador Tytularny, Konsul Generalny RP we Lwowie, Pan Michał Cymbaluk - Rektor Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych MSW Ukrainy, przedstawiciele Polskiego i Ukraińskiego MSW oraz Policji, a także członkowie Stowarzyszenia Opieki nad Grobami Policjantów na Wschodzie oraz Fundacji Dziedzictwo Kresowe.

  • Nagrobek dr. Władysława Sobolewskiego po renowacji / fot. Lwowski Państwowy Uniwersytet Spraw Wewnętrznych MSW Ukrainy
  • fot. Krzysztof Szymański - Kurier Galicyjski we Lwowie
  • fot. Krzysztof Szymański - Kurier Galicyjski we Lwowie
  • Grób inspektora Sobolewskiego przed renowacją

Mapa serwisu