Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 11.10.2013

4,5 mln dokumentów spersonalizowanych przez CPD MSW

Ponad 4,5 mln dokumentów wytworzyło od stycznia do września 2013 roku Centrum Personalizacji Dokumentów MSW – wynika ze sprawozdania z działalności tej instytucji za 3 kwartały 2013. To o 13 proc. więcej niż w analogicznym okresie w roku 2012. CPD najczęściej produkowało dowody osobiste, paszporty oraz zezwolenia małego ruchu granicznego.

  • fot. STANISLAW KOWALCZUK/EASTNEWS

Dowody osobiste

CPD najczęściej wytwarza dowody osobiste. W okresie sprawozdawczym wytworzono 2 993 936 dowodów osobistych – to o ponad 13 proc. więcej niż w tym samym okresie w roku 2012. CPD personalizuje dowody osobiste od 2001 roku – w tym czasie wyprodukowano ich 49 milionów.

Paszporty

Drugim najczęściej wytwarzanym dokumentem są paszporty. Od stycznia do czerwca wyprodukowano ich ponad 1,2 mln. Liczba paszportów wytworzonych do tej pory w 2013 roku utrzymuje się na poziomie zbliżonym do roku ubiegłego. Od 2001 roku CPD spersonalizowało łącznie 16 mln paszportów.

Karty małego ruchu granicznego

Od stycznia do września 2013 Centrum Personalizacji Dokumentów wytworzyło również 167 tys. zezwoleń na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego (MRG). Dokument ten umożliwia regularne przekraczanie wspólnej granicy państw umawiających się przez mieszkańców strefy przygranicznej. Od maja 2009 roku wydawany był wyłącznie obywatelom Ukrainy. Od sierpnia 2012 r. dokument wydawany jest także obywatelom Federacji Rosyjskiej zamieszkujących Obwód Kaliningradzki. Zezwolenia były trzecim pod względem ilości dokumentem personalizowanym przez CPD. Od stycznia do września wyprodukowano ponad 36 tys. zezwoleń dla obywateli Ukrainy oraz ponad 130 tys. dla obywateli Federacji Rosyjskiej. Na koniec września 2013 ponad 15 proc. wszystkich Rosjan zamieszkujących Obwód Kaliningradzki posiadało zezwolenia MRG. 

Mapa serwisu