Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 14.10.2013

W MSW o bezpieczeństwie Unii Europejskiej

Polityka bezpieczeństwa Unii Europejskiej była głównym tematem dzisiejszego spotkania ministra Bartłomieja Sienkiewicza z dyrektorem Europolu Robem Wainwrightem. Minister oraz szef Europolu rozmawiali również o nowym programie dla przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości UE oraz o toczących się na poziomie grup roboczych Rady UE, pracach nad nowymi podstawami prawnymi Europolu.

Podczas spotkania poruszono także kwestie dotyczące zaangażowania Polski w realizację priorytetów Cyklu Polityki Bezpieczeństwa UE w obszarze poważnej i zorganizowanej przestępczości (tzw. Policy Cycle). Policy Cycle służy identyfikacji priorytetów w zakresie walki z zagrożeniami dla bezpieczeństwa w wymiarze wieloletnim oraz szczegółowych celów i działań do realizacji w okresach rocznych. Więcej na temat Cyklów Polityki Bezpieczeństwa UE można przeczytać pod tym adresem . Na początku roku 2014 rozpocznie się nowy czteroletni cykl, nad przygotowaniem którego trwają właśnie intensywne prace. Dyrektor Europolu Rob Wainwright docenił zaangażowanie Polski w realizację programu, w szczególności za kierowanie pracami UE w jednym z obszarów priorytetowych, tj. w obszarze przestępczości narkotykowej.

Dodatkowo dzisiaj w MSW odbyła się konferencja „Nowy Cykl Polityki Bezpieczeństwa UE na lata 2014-2017 - wyzwania i nowe perspektywy dla instytucji ochrony porządku prawnego”. Podczas spotkania zaprezentowano doświadczenia państw członkowskich UE, Europolu i Sekretariatu Generalnego Rady UE związane z pracami nad opracowywaniem nowego cyklu w obszarze poważnej i zorganizowanej przestępczości. Konferencja skierowana była do szefów służb i przedstawicieli resortów zaangażowanych w te działania.

Mapa serwisu