Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 17.10.2013

Program KIK 76 poprawia bezpieczeństwo na drogach

Do końca grudnia ma się zakończyć realizacja programu KIK 76 współfinansowanego ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Celem projektu, którego wartość wynosi 15 827 135 PLN, jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W Mierzęcinie w województwie lubuskim Marcin Jabłoński, wiceszef MSW, wziął udział w konferencji podsumowującej realizację inwestycji wykonanych  w ramach projektu na terenie powiatu strzelecko-drezdenckiego. Dzięki międzynarodowemu programowi na terenie samorządu powstały między innymi ciągi pieszo-jezdne oraz urządzenia zwalniające.

Projekt KIK 76 „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” jest realizowany przez Komendę Główną Policji. Głównym celem polsko-szwajcarskiego programu jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym z naciskiem na najbardziej zagrożone grupy uczestników ruchu drogowego czyli rowerzystów i pieszych.

Oprócz inwestycji w ramach projektu przeprowadzane są szkolenia. Uczestniczą w nich  policjanci,  przedstawiciele organizacji pozarządowych i samorządowcy z rejonów Polski najbardziej niebezpiecznych pod względem wypadków drogowych.

Dodatkowo w ramach projektu zaplanowano zakup 12 nieoznakowanych pojazdów policyjnych z wyposażeniem i wideorejestratorami, które będą pełnić służbę w jednostkach policji na terenie województw podlaskiego i lubuskiego.

W programie uczestniczy sześć powiatów z województw: lubuskiego i podlaskiego.

Lubuskie:

sulęciński,
międzyrzecki,
strzelecko-drezdenecki

Podlaskie:

siemiatycki,
suwalski,
wysokomazowiecki

Samorządy wytypowane zostały na podstawie statystyk wypadków Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Szczegółowe informacje na temat programu znajdują się tutaj: http://brd.policja.pl/

 

Mapa serwisu