Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 21.10.2013

Minister Bartłomiej Sienkiewicz do strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych: „Budujecie codzienne poczucie bezpieczeństwa Polaków”

„Widać wyraźnie jak z roku na rok wzrasta liczba interwencji Ochotniczych Straży Pożarnych i jak świetnie one sobie z tym radzą” – powiedział szef MSW podczas konferencji o roli Ochotniczych Straży Pożarnych w działaniach ratowniczych i ochronie ludności. Podczas spotkania wręczono również wyróżnienia strażakom OSP, którzy w latach 2011-2013 brali udział w największej liczbie zdarzeń. Konferencję zorganizował Poselski Zespół Strażaków.

Minister Bartłomiej Sienkiewicz  podziękował  strażakom OSP za ogromną rolę jaką odgrywają w działaniach ratowniczych. „Dziękuję za ogromny trud, którego czasem nie widać z Warszawy, a którego na co dzień powinni wszyscy Polacy być świadomi”. Szef MSW podkreślił również, że Ochotnicze Straże Pożarne są fundamentem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. „Ochotnicze Straże Pożarne należy wspierać  wszelkimi możliwymi środkami – środkami unijnymi, prawnymi, a także tymi, które pozostają w rękach polskiego rządu” – zakończył minister Bartłomiej Sienkiewicz.  

W konferencji oprócz szefa MSW, wzięli udział m.in. Marszałek Sejmu Ewa Kopacz, Podsekretarz Stanu w MSW Stanisław Rakoczy, Przewodnicząca Poselskiego Zespołu Strażaków Krystyna Skowrońska, Komendant Główny PSP Wiesław Leśniakiewicz oraz Waldemar Pawlak Poseł na Sejm RP oraz Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP

__

Zadania Ochotniczych Straży Pożarnych wynikają z ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Realizują one zadania na rzecz ochrony ludności, ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa. Podstawowymi celami i zadaniami OSP wynikającymi m.in. z ich statutów jest prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom, udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów oraz innych zdarzeń niebezpiecznych i klęsk, a także informowanie ludności i istniejących zagrożeniach. Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych jako organizacje pozarządowe, funkcjonujące w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, stanowią ważny element ww. systemu bezpieczeństwa państwa. Więcej informacji o OSP - https://msw.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/ochrona-ludnosci/8758,Ochotnicze-Straze-Pozarne.html

Mapa serwisu