Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 23.10.2013

Program Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji - fakty

W ramach Programu Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji rozstrzygniętych zostało już 198 przetargów na remonty i inwestycje na łączną kwotę 281 400 532,37 zł. Do końca roku przewidziane jest rozstrzygnięcie kolejnych 92 o wartości 28 401 489,63 zł. Łączna wartość wszystkich przetargów na inwestycje i remonty jednostek policji w 2013 – zgodnie z pierwotnymi założeniami Programu - wyniesie około 1/3 całej kwoty zaplanowanej w Programie na lata 2013-2015 (1 mld. zł).

  • Dlaczego warto robić standaryzację komend i komisariatów ? Przykład z Opoczna

Do 18 października zakończyło się 60 przetargów na inwestycje o wartości 203 705 471 zł oraz 138 przetargów na remonty jednostek policji na łączną kwotę 77 695 061,37 zł.  Do końca 2013 planuje się rozstrzygnąć jeszcze 29 przetargów na inwestycje (na kwotę 11 091 549 zł) i 63 na remonty (17 309 940,63 zł)

Program standaryzacji komend i komisariatów policji zakłada poprawę warunków obsługi obywateli oraz pracy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych policji. Celem programu jest stworzenie jednolitego standardu zewnętrznego i wewnętrznego komend powiatowych, miejskich i rejonowych oraz komisariatów. Dzięki działaniom, podjętym w ramach programu, możliwe będzie m.in. zapewnienie wysokiej jakości warunków obsługi obywateli poprzez poprawę stanu technicznego obiektów policyjnych; usuwanie oraz zapobieganie powstawaniu barier w dostępie mieszkańców do komend i komisariatów; ujednolicenie wizerunku komend i komisariatów, aby ułatwić identyfikację budynków policji.

Program standaryzacji komend i komisariatów policji będzie realizowany w latach 2013 -2015, a jego wykonawcą jest komendant główny policji. Komendant odpowiedzialny jest za całość przeprowadzanych zadań inwestycyjnych i remontowych. Natomiast komendanci wojewódzcy (stołeczny) policji odpowiedzialni są za realizację programu na terenie swoich garnizonów. Nadzór nad całością programu sprawuje minister spraw wewnętrznych poprzez zespół ds. programu standaryzacji komend i komisariatów policji.

Mapa serwisu