Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 23.10.2013

Bartłomiej Sienkiewicz o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

„Najważniejsze przy przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jest szybkie oddzielenie ofiary od sprawcy. Opracowany i wprowadzony pilotażowo w lubuskim algorytm ułatwia podjęcie sprawnej decyzji funkcjonariuszom” – powiedział Bartłomiej Sienkiewicz podczas debaty zorganizowanej w Kancelarii Premiera z okazji tzw. Roku Rodziny.

Celem „Forum dla Rodziny” było wypracowanie kierunków działań i kolejnych długofalowych rozwiązań wspierających rodziny. Jest to szczególnie istotne w kontekście wyzwań demograficznych stojących przed Polską w najbliższych latach.

Minister Bartłomiej Sienkiewicz mówił m.in. o programie przeciwdziałania przemocy domowej, którego program pilotażowy niedawno zakończył się w województwie lubuskim. Program ma na celu zapewnienie skuteczniejszej ochrony osób najsłabszych – w szczególności dzieciom, kobietom oraz osobom starszym. Od 1 stycznia 2014 roku w całym kraju policjanci zostaną wyposażeni w specjalne instrukcje wyjaśniające, jak interpretować znaki świadczące o tym, że mają do czynienia z zagrożeniem wymagającym interwencji. Algorytmy i kwestionariusze mają minimalizować dowolność w podejmowaniu decyzji przez funkcjonariuszy. Ich celem jest również zapewnienie wsparcia policjantom, m.in. mają zlikwidować poczucie funkcjonariusza, że być może działa za szybko. W trwającym przez cały wrzesień w województwie lubuskim pilotażu, policjanci na podstawie kwestionariuszy zatrzymali 46 sprawców przemocy w rodzinie.

„Forum dla Rodziny” składało się z debaty plenarnej oraz sześciu paneli tematycznych, w których udział wzięło ponad 300 zaproszonych gości, w tym organizacje pozarządowe, eksperci, samorządowcy i przedstawiciele rządu. Debaty zostały podzielone według tematyki:

  • Miejsce do mieszkania - miejsce do życia - czyli jak budować system mieszkań odpowiedni dla wszystkich.
  • Rodzina i praca - to się da pogodzić! - czyli jak ułatwić mamom i tatom godzenie pracy z rodzicielstwem.
  • Przedszkole i szkoła - nowy rozdział w życiu dziecka - czyli jak wspierać i ułatwiać rodzinom dostęp do opieki i edukacji na najwyższym poziomie.
  • Bezpieczna rodzina - czyli jak zadbać o bezpieczeństwo rodziny i pomóc tym, które są zagrożone.
  • Tato polski - czyli ojciec w nowej rzeczywistości społecznej, ekonomicznej, kulturowej.
  • Rodzina wielopokoleniowa i wielodzietna - tradycja czy współczesne wyzwanie? Jak tworzyć warunki do wzajemnej opieki i rozwoju w rodzinach tradycyjnych?

Więcej informacji o działaniach rządu na rzecz rodziny można znaleźć na stronie www.rodzina.gov.pl

Mapa serwisu