Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 25.10.2013

Odsłonięcie popiersia senatora Krzysztofa Kozłowskiego

- Krzysztof Kozłowski potrafił podać rękę ponad barykadami, ponad podziałami. Nie chciał zwyciężać nad ludźmi - chciał zwyciężać nad systemem - powiedział szef MSW Bartłomiej Sienkiewicz podczas uroczystości odsłonięcia popiersia Krzysztofa Kozłowskiego, pierwszego niekomunistycznego ministra spraw wewnętrznych.

W uroczystości na dziedzińcu MSW udział wzięli m.in. członkowie rodziny Krzysztofa Kozłowskiego, kierownictwo Ministerstwa, szefowie służb oraz byli ministrowie spraw wewnętrznych. 

W czerwcu tego roku powołano „Społeczny Komitet na rzecz upamiętnienia osoby śp. Krzysztofa Kozłowskiego” na czele z premierem Tadeuszem Mazowieckim. Do Komitetu weszli również m.in. Alicja Kozłowska, Andrzej Milczanowski, Wojciech Brochwicz oraz Jerzy Miller. Środki na wykonanie popiersia Krzysztofa Kozłowskiego zostały uzyskane ze zbiórki publicznej. Popiersie wykonano z brązu.

- Odsłaniamy dziś popiersie Krzysztofa Kozłowskiego w przekonaniu, że powinniśmy Mu złożyć hołd - hołd jako pierwszemu ministrowi wolnej Polski, twórcy cywilnego ministerstwa, nowego demokratycznego państwa. Ale także jako człowiekowi, który zapoczątkował powołanie kluczowych formacji wolnej Polski, takich jak Policja, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, Urząd Ochrony Państwa czy jednostka GROM. Te wszystkie instytucje, które stoją na straży państwa i jego suwerenności, jego bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego, są instytucjami, którym początek dał Krzysztof Kozłowski - mówił minister Bartłomiej Sienkiewicz.

Szef MSW wspominał pracę z Krzysztofem Kozłowskim. - Zostawił w nas wszystkich, którzy się z Nim zetknęli, pewne lekcje. Te lekcje dotyczą rzeczy najistotniejszych, nie dotyczą instytucji, procedur, pewnej abstrakcji, jaką jest państwo, ale dotyczą paru prostych prawd. Wspólnotę celu i to, co dobre, osiąga się przez przekonanie człowieka, a nie przez procedury. Wspólnota celu oznacza pewną zdolność do współdziałania, czyli także do zrozumienia człowieka w instytucji, a nie tylko instytucji. Krzysztof Kozłowski zostawił nam także lekcję, że państwo to zobowiązanie ponad partiami politycznymi, ponad podziałami ideologicznymi i ponad osobistym zaangażowaniem partyjnym czy ideologicznym, że państwo jest racją ponad tymi wszystkimi indywidualnymi racjami - podkreślił w swoim wystąpieniu minister Bartłomiej Sienkiewicz.

W imieniu Społecznego Komitetu głos zabrał Henryk Woźniakowski, który wspominał Krzysztofa Kozłowskiego jako wzór dżentelmena - człowieka mężnego i łagodnego jednocześnie.

Alicja Kozłowska podkreśliła, że choć Krzysztof Kozłowski rozpoczynał pracę w resorcie spraw wewnętrznych z małą dozą entuzjazmu, to dobro służb i troska o służby zostały z ministrem już do końca życia.

Sam Krzysztof Kozłowski kilka miesięcy przed śmiercią tak wspominał okoliczności, w których objął stanowisko ministra spraw wewnętrznych: - Dlaczego trafiłem do MSW? Nie mam pojęcia. Myślę, że głównie dlatego, że nie było innych chętnych. To była bardzo dziwna sytuacja, bo nikt się nie pchał do MSW. Rząd już funkcjonował pół roku, chętnych nie było.

************************************

Krzysztof Kozłowski w 1990 r. pełnił funkcję podsekretarza stanu, a potem ministra spraw wewnętrznych w rządzie premiera Tadeusza Mazowieckiego. Przewodniczył komisji weryfikującej oficerów Służby Bezpieczeństwa. Był pierwszym szefem Urzędu Ochrony Państwa. W 2008 r. został członkiem Rady Konsultacyjnej przy Centralnym Ośrodku Szkolenia ABW w Emowie. Krzysztof Kozłowski był fundatorem, założycielem i pierwszym przewodniczącym Rady Fundacji Pomocy Rodzinom Funkcjonariuszy i Pracowników UOP i ABW.

Od 1989 r. przez cztery kadencje był senatorem. W Senacie reprezentował województwo krakowskie. W latach 80-tych był doradcą Komisji Robotniczej Hutników w Nowej Hucie i ekspertem „Solidarności”. Uczestniczył w negocjacjach Okrągłego Stołu.

Krzysztof Kozłowski był związany z „Tygodnikiem Powszechnym”. W latach 1965-2007 był zastępcą redaktora naczelnego, a także prezesem Fundacji „Tygodnika Powszechnego”.

Odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski.

Mapa serwisu