Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 29.10.2013

O współpracy polsko-czeskiej

Polsko-czeska współpraca w warunkach sytuacji nadzwyczajnych i katastrof oraz infrastruktura transportowa, gospodarka, handel, a także ochrona środowiska, w szczególności w zakresie poprawy jakości powietrza były głównymi tematami omawianymi podczas posiedzenia Polsko-Czeskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej. XIX posiedzenie Komisji odbyło się 22 i 23 października 2013 r. w Raciborzu.

  • Stanislawski/REPORTER

W trakcie spotkania zostały zaprezentowane ważne z punktu widzenia pogranicza polsko-czeskiego tematy takie jak: Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT „TRITIA” z o.o. i EUWT „Nowe Sudety z o.o.), współpraca w zakresie bezpieczeństwa i ochrony ludności (na przykładzie Miasta Raciborza) oraz stan prac nad przygotowaniem programu współpracy transgranicznej między regionami Polski i Czech w ramach europejskiej współpracy terytorialnej na lata 2014 – 2020.

W posiedzeniu udział wzięli m. in. przedstawiciele Ministerstw: Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Środowiska, Gospodarki, Rozwoju Regionalnego, Spraw Zagranicznych, Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także przedstawiciele Straży Pożarnej oraz urzędów wojewódzkich/marszałkowskich województw: śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego. Dodatkowo w Komisji uczestniczyli przedstawiciele placówek dyplomatycznych obu krajów i euroregionów pogranicza polsko-czeskiego. W spotkaniu brali udział także burmistrzowie niektórych miast partnerskich pogranicza.

Komisji przewodniczyli: Pani Joanna Kapuścińska, Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich MSW oraz Pan Jiří Čistecký, Dyrektor Departamentu Państw Europy Środkowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej.

Na zakończenie obrad podpisano Protokół z XIX posiedzenia Komisji. Kolejne XX posiedzenie Polsko-Czeskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej odbędzie się w 2014 roku w Republice Czeskiej.

Protokół: https://www.msw.gov.pl/download/1/18255/ProtokolzXIXposiedzeniaPolsko-CzeskiejKomisjiMiedzyrzadowejdsWspolpracyTransgran.pdf

 

 

Mapa serwisu