Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 04.11.2013

Nowe zabezpieczenia dowodów osobistych

Na początku listopada 2013 r. rozpocznie się wydawanie zmodyfikowanych dowodów osobistych. Zmienione zostaną niektóre elementy zabezpieczające dokument przed fałszerstwem. Zmiany mają na celu podniesienie bezpieczeństwa i walorów użytkowych dokumentu. Wprowadzenie zmodyfikowanych dowodów osobistych nie wiąże się z koniecznością wymiany obecnie używanych przez obywateli dokumentów. Modyfikacje nie zmieniają także ogólnego wyglądu dowodów.

Wprowadzono wypukłe tłoczenia na powierzchni dokumentu:

Data urodzenia i nazwisko posiadacza są wyczuwalne dotykiem:

Zmodyfikowano znak identyfikacyjny dokumentu w postaci napisu DO wykonanego alfabetem Braille'a, poprawiając jego czytelność:

Zmodyfikowano znak holograficzny zachowując jego główne elementy graficzne:

Na rewersie karty w jej dolnej części wprowadzono nanoszone w trakcie produkcji blankietu zabezpieczenie w postaci przezroczystych oznaczeń. Element jest wyczuwalny dotykiem i widoczny w świetle ukośnym:

 

Mapa serwisu