Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 12.11.2013

O współpracy polsko-słowackiej

Wzajemna pomoc podczas katastrof i klęsk żywiołowych oraz transgraniczne połączenia komunikacyjne między Polską a Słowacją były głównymi tematami omawianymi na posiedzeniu Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej. Podczas spotkania, któremu przewodniczył Piotr Stachańczyk, sekretarz stanu w MSW oraz Jozef Buček, sekretarz stanu w MSW Republiki Słowackiej omówiono także kwestie współdziałania samorządu terytorialnego, kontaktów gospodarczych, ochrony środowiska, planowania przestrzennego oraz ochrony zdrowia i ratownictwa medycznego.

  • Gawuc/REPORTER

Polsko-słowacka współpraca transgraniczna obejmuje wiele obszarów współdziałania m.in. współpracy i wzajemnej pomocy podczas katastrof i klęsk żywiołowych lub innych poważnych wypadków. Współdziałanie oparte jest na kontaktach służb ratowniczych, wspólnych ćwiczeniach oraz stażach.

Podczas posiedzenia Komisji omawiane były także bardzo istotne dla polsko-słowackiego pogranicza zagadnienia związane transgranicznymi połączeniami komunikacyjnymi. Obecnie trwają prace ekspertów nad umową o połączeniach drogowych na polsko – słowackiej granicy państwowej.

Na spotkaniu przedstawiono również stan realizacji Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 oraz przygotowania do przyszłego Programu na lata 2014-2020. Zaprezentowane zostały informacje nt. utworzenia Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY z o. o. oraz wspólnej polsko-słowackiej inicjatywy wystąpienia o organizację zimowych Igrzysk Olimpijskich Kraków 2022 r.

Posiedzenie, które odbyło się 6-7 listopada 2013 r. w Nowym Targu zakończyło się podpisaniem przez Współprzewodniczących Protokołu z XIX posiedzenia Polsko-Słowackiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej. 

Mapa serwisu