Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 15.11.2013

Poszukiwanie osób zaginionych w Polsce i w Europie – konferencja w MSW

20-21 listopada w MSW odbędzie się konferencja poświęcona tematyce zaginięć dzieci oraz osób dorosłych w Polsce i w Europie. Pierwszego dnia zaprezentowany zostanie krajowy system Child Alert. Nastąpi także oficjalne ogłoszenie gotowości operacyjnej systemu w Polsce. W konferencji wezmą udział Małgorzata Tusk, żona Prezesa Rady Ministrów, Marcin Jabłoński, podsekretarz stanu w MSW, nadinsp. Marek Działoszyński, komendant główny policji oraz przedstawiciele Fundacji ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych.

  • fot. Rozbicki/REPORTER

Celem konferencji jest wymiana i zebranie doświadczeń związanych z poszukiwaniem osób zaginionych, w szczególności dzieci. Podobnie jak w latach ubiegłych, pierwszy dzień konferencji poświęcony będzie tematyce zaginięć dzieci. Tego dnia przedstawione zostaną również doświadczenia innych państw, w zakresie funkcjonowania systemu Child Alert w krajach Unii Europejskiej.

Child Alert jest systemem alarmowym, który w momencie uprowadzenia dziecka uruchamia zorganizowaną i natychmiastową akcję poszukiwawczą. System angażuje w poszukiwanie zaginionych dzieci wszelkie dostępne kanały informacyjne, a wiadomość o zaginionym dziecku jest natychmiastowo rozpowszechniana. Wizerunek dziecka jest publikowany m.in. za pośrednictwem stacji telewizyjnych, radiowych, internetu. Tablice informacyjne znajdują się w miejscach publicznych m.in. na dworcach, lotniskach. System alarmowy Child Alert działa w 11 krajach Unii Europejskiej.

Podczas drugiego dnia konferencji będzie można zapoznać  się z działalnością Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych KGP oraz z najnowszymi narzędziami poszukiwawczymi stosowanymi przez policję. W dalszej części spotkania uczestnicy konferencji będą mieli możliwość poznać działalność grup poszukiwawczo-ratowniczych w kraju oraz stosowane metody poszukiwawcze.

W trakcie konferencji po raz pierwszy zaprezentowany zostanie spot reklamowy przygotowany w ramach promocji projektu „Uruchomienie systemu Child Alert w Polsce”, który rozpocznie szeroką kampanię medialną polskiego systemu Child Alert.

Konferencja adresowana jest do instytucji, których działalność związana jest  z poszukiwaniem osób zaginionych, takich jak: policja, Straż Pożarna, Straż Graniczna, straże miejskie, grupy poszukiwawczo - ratownicze, fundacje i instytucje pozarządowe.

W konferencji wezmą udział także przedstawiciele organizacji pozarządowych, służb publicznych i administracji państwowej z Polski i innych krajów europejskich, zajmujący się kwestiami związanymi z poszukiwaniem osób zaginionych.

Wspólna konferencja MSW i Fundacji ITAKA odbywa się po raz trzeci.

Szczegółowy program konferencji 20-21 listopada.

Obsługę systemu Child Alert i jego koordynację zapewni Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji. Centrum będzie odpowiedzialne także za nadzór oraz obsługę specjalnego numeru alarmowego Child Alert – 995. W skład Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych wchodzą funkcjonariusze, którzy posiadają doświadczenie i wiedzę z zakresu prowadzenia poszukiwań osób zaginionych. Do głównych zadań centrum należy m.in. monitorowanie i analiza spraw dotyczących zaginięć osób, prowadzonych przez jednostki policji; wsparcie eksperckie i analityczne w sprawach dotyczących osób zaginionych; nadzór nad prowadzonymi poszukiwaniami dotyczącymi zaginięć osób małoletnich oraz zapewnienie bezpośredniego udziału ekspertów centrum w poszukiwaniach tych osób; wspieranie jednostek policji w prowadzonych działaniach poszukiwawczych, w szczególności przez Mobilne Centrum Wsparcia Poszukiwań; współpraca z osobami wyznaczonymi w komendach wojewódzkich policji oraz Komendzie Stołecznej Policji do bieżącej współpracy z centrum; współpraca z grupami poszukiwawczo-ratowniczymi w Polsce, z organizacjami pozarządowymi, a także z policyjnymi jednostkami do spraw zaginięć innych państw.

Za uruchomienie systemu Child Alert w Polsce, decyzją szefa MSW w 2012 r., odpowiedzialna jest policja.

Natomiast  Fundacja ITAKA prowadzi kampanię społeczną, dotyczącą postępowania rodziców i opiekunów w przypadku uprowadzenia lub zaginięcia dziecka w kontekście systemu Child Alert w Polsce. Fundacja ITAKA została wyłoniona do tego zadania przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w 2012 r., w ramach otwartego konkursu ofert. Na realizację tego zadania fundacja otrzymała z MSW dotację w wysokości 100 tys. zł.

Projekt wdrożenia systemu Child Alert został sfinansowany w ramach programu Daphne III, a wysokość grantu wyniosła 97 376 EUR. 

Mapa serwisu