Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 20.11.2013

Polska jako 12 kraj w UE wprowadza system Child Alert

21 listopada została ogłoszona gotowość do wprowadzenia w Polsce systemu Child Alert.

Child Alert jest systemem alarmowym, który w momencie zaginięcia dziecka uruchamia zorganizowaną i natychmiastową akcję poszukiwawczą. Celem systemu jest błyskawiczne poinformowanie o poszukiwaniach zaginionego dziecka. Dzięki nowatorskim rozwiązaniom informacja o zaginięciu przekazywana jest bardzo szybko wszystkimi dostępnymi kanałami informacyjnymi - powiedział Marcin Jabłoński, podsekretarz stanu w MSW. 21 listopada została ogłoszona gotowość do wprowadzenia w Polsce systemu Child Alert. Polska jest 12 krajem w ramach UE, który skorzysta z tego systemu.

Na konferencji Marcin Jabłoński, podkreślił, że działania związane z poszukiwaniem osób zaginionych, w szczególności osób małoletnich wpisują się w „priorytetowe zadania wyznaczone przez Bartłomieja Sienkiewicza, ministra spraw wewnętrznych”. Jednym z najważniejszych zadań Ministerstwa Spraw Wewnętrznych jest wspieranie tych działań, które mają na celu ochronę najsłabszych, a w szczególności dzieci.
 
Z kolei Małgorzata Tusk, małżonka Prezesa Rady Ministrów podkreśliła znaczenie Fundacji ITAKA w procesie poszukiwania osób zaginionych. Dodała także, że „wielkim sukcesem Fundacji ITAKA, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Komendy Głównej Policji jest wprowadzenie w Polsce systemu Child Alert, który w momencie zaginięcia dziecka uruchamia zorganizowaną i natychmiastową akcję poszukiwawczą”. Pani Małgorzata Tusk wspiera akcję wprowadzenia w Polsce systemu Child Alert od samego początku.
 
Komendant główny policji, nadinsp. Marek Działoszyński poinformował, że policja w 2012 r. odnotowała około 18 tys. zgłoszeń o zaginięciu osób. Dodał, że tego rodzaju zgłoszenia od kilku lat utrzymują się na zbliżonym poziomie. „Rocznie ponad 80% zgłoszeń i spraw zostaje wyjaśnionych w ciągu pierwszych 14 dni od momentu zaginięcia” – powiedział szef KGP. „W ciągu roku odnotowywanych jest ponad 150 zaginięć dzieci do 7-go roku życia. Informacje o zaginięciu dzieci stanowią prawie 30% wszystkich zgłoszeń. 98% wszystkich tych zgłoszeń zostaje wyjaśnionych, a większość dzieci i małoletnich wraca do swoich opiekunów lub prawnych opiekunów” – podkreślał komendant Marek Działoszyński.

Komendant główny policji poinformował, że w ramach systemu Child Alert, po ogłoszeniu alertu o zaginięciu dziecka, automatycznie będzie uruchamiana bezpłatna linia telefoniczna 995. Pod tym numerem telefonu będzie można zgłaszać informacje dotyczące poszukiwanych dzieci tak, aby policja na bieżąco mogła je weryfikować.

W ramach Fundacji ITAKA od 2009 r. działa Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych. Fundacja przy współpracy z policją zajmuje się poszukiwaniem osób zaginionych. W 2011 r. Fundacja ITAKA otrzymała grant z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na kwotę 100 tys. zł na przygotowanie do wprowadzenia w Polsce systemu Child Alert, a w 2012 r. dotację na opracowanie kampanii społecznej poświęconej m.in. systemowi Child Alert.
 
Alicja Tomaszewska, prezes zarządu Fundacji ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych poinformowała, że „w 2012 r. rozwiązano 96% spraw zgłoszonych do ITAKI, a odnalezionych zostało 1241 osób”. Fundacja obserwuje wzrost liczby spraw zgłaszanych w ciągu pierwszych trzech dni od zaginięcia. „W tym roku o 13% wzrosła liczba zgłoszeń kierowanych do fundacji. 52% spraw zgłoszonych do ITAKI, a dotyczących dzieci, osób starszych i chorych jest zgłaszanych już w pierwszym tygodniu od zdarzenia” – dodała prezes zarządu ITAKA. Aktualnie Fundacja ITAKA poszukuje 1186 osób, w tym 178 spraw dotyczy m.in. małych dzieci. Alicja Tomaszewska poinformowała, że celem ITAKI jest bycie europejskim liderem i koordynatorem poszukiwań osób dorosłych.
 

****

System Child Alert

Child Alert jest systemem alarmowym, który w momencie uprowadzenia dziecka uruchamia zorganizowaną i natychmiastową akcję poszukiwawczą. System angażuje w poszukiwanie zaginionych dzieci wszelkie dostępne kanały informacyjne, a wiadomość o zaginionym dziecku jest natychmiastowo rozpowszechniana. Wiele mediów włączyło się w promocję systemu Child Alert w Polsce w ramach wolontariatu. Wizerunek dziecka będzie publikowany m.in. za pośrednictwem stacji telewizyjnych, radiowych, internetu. Tablice informacyjne znajdują się w miejscach publicznych m.in. na dworcach, lotniskach.

Rodzice, którym zaginęło dziecko, jak najszybciej informują o tym policję. Następnie policja podejmuje decyzję, czy uruchomić Child Alert. Child Alert będzie uruchamiany przez Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji, na podstawie wniosku otrzymanego z jednostki policji prowadzącej poszukiwania zaginionej osoby małoletniej. O tym, czy system w danym przypadku zostanie uruchomiony, zdecydują okoliczności zaginięcia dziecka. Do uruchomienia systemu Child Alert niezbędne będzie uzyskanie pisemnej zgody rodziców albo sądu rodzinnego i opiekuńczego na rozpowszechnienie przez policję na terenie kraju za pośrednictwem mediów interaktywnych oraz środków masowego przekazu, komunikatu o zaginionej osobie małoletniej.

System Child Alert działa już w 11 krajach UE. Polska wprowadza go do swojego systemu poszukiwania osób zaginionych, zgodnie z rekomendacją UE, jako 12 kraj członkowski. System Child Alert będzie działał w ramach Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych KGP.

Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych KGP

Za uruchomienie systemu Child Alert w Polsce, decyzją szefa MSW w 2012 r., odpowiedzialna jest policja. Obsługę systemu Child Alert i jego koordynację zapewni Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji.

W skład Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych wchodzą funkcjonariusze, którzy posiadają doświadczenie i wiedzę z zakresu prowadzenia poszukiwań osób zaginionych.

Do głównych zadań centrum należy m.in. monitorowanie i analiza spraw dotyczących zaginięć osób, prowadzonych przez jednostki policji; wsparcie eksperckie i analityczne w sprawach dotyczących osób zaginionych; nadzór nad prowadzonymi poszukiwaniami dotyczącymi zaginięć osób małoletnich oraz zapewnienie bezpośredniego udziału ekspertów centrum w poszukiwaniach tych osób; wspieranie jednostek policji w prowadzonych działaniach poszukiwawczych, w szczególności przez Mobilne Centrum Wsparcia Poszukiwań; współpraca z osobami wyznaczonymi w komendach wojewódzkich policji oraz Komendzie Stołecznej Policji do bieżącej współpracy z centrum; współpraca z grupami poszukiwawczo-ratowniczymi w Polsce, z organizacjami pozarządowymi, a także z policyjnymi jednostkami do spraw zaginięć innych państw.

Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych zostało powołane przez Komendanta Głównego Policji decyzją z 15 kwietnia 2013 roku w sprawie Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji. Centrum działa w ramach Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Służby Kryminalnej KGP.

W trakcie konferencji po raz pierwszy zaprezentowano spot przygotowany w ramach promocji projektu „Uruchomienie systemu Child Alert w Polsce”.

Wspólna konferencja MSW i Fundacji ITAKA odbywa się po raz trzeci. Tegoroczna konferencja odbywa się w dniach 20-21 listopada. Podczas drugiego dnia konferencji będzie można zapoznać  się z działalnością Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych KGP oraz z najnowszymi narzędziami poszukiwawczymi stosowanymi przez policję.

W konferencji biorą udział Małgorzata Tusk, żona Prezesa Rady Ministrów, Marcin Jabłoński, podsekretarz stanu w MSW, nadinsp. Marek Działoszyński, komendant główny policji oraz Alicja Tomaszewska, prezes zarządu Fundacji ITAKA. 

  • fot. Krzysztof JASTRZEBSKI/Eastnews

Mapa serwisu