60 lat Moratexu - Aktualności - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 03.12.2013

60 lat Moratexu

60 lat temu powstał Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX w Łodzi. Z tej okazji 3 grudnia w łódzkim Muzeum Włókiennictwa byli i obecni pracownicy Instytutu oraz osoby z nim współpracujące otrzymali medale za długoletnią służbę, medale za zasługi i odznaki honorowe. Wśród zaproszonych gości był Marcin Jabłoński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.

Laboratorium Przemysłu Tkanin Technicznych w Łodzi powstało dokładnie 60 lat temu –1 grudnia 1953 r. Po 40 latach uzyskało status instytutu badawczego oraz nazwę Instytut Technicznych Wyrobów Włókienniczych MORATEX. W 1998 r. nadzór nad Instytutem objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, który w 2006 r. nadał mu nazwę – Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX.

W latach 1992-2006 działalność Instytutu koncentrowała się przede wszystkim na opracowaniu konstrukcji i technologii wyrobów służących ochronie zdrowia i życia osób, które są narażone na skutki oddziaływania pocisków, odłamków czy szkodliwych środków chemicznych i biologicznych.

Obecnie Instytut prowadzi prace i badania naukowe w dziedzinie techniki i technologii wyrobów włókienniczych, a zwłaszcza zaopatrzenia mundurowego przeznaczonego na potrzeby służb podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych.
W Instytucie opracowywane są także nowoczesne technologie, które umożliwiają wdrażanie do praktyki przemysłowej rozwiązań umożliwiających m.in. zapobieganie skutkom katastrof naturalnych i technicznych.

W ciągu 60 lat swojej działalności MORATEX uzyskał ponad 100 patentów i ponad 140 wzorów użytkowych na wyroby objęte zakresem swojej działalności. Obecnie Instytut jest zaangażowany w realizację pięciu projektów z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, realizuje też 10 projektów badawczych i rozwojowych. Na listopadowej 62. Wystawie Wynalazków, Badań Naukowych i Nowych Technologii BRUSSELS INNOVA 2013 Instytut został nagrodzony trzema złotymi medalami i jednym srebrnym. 

Mapa serwisu