Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 06.12.2013

Deklaracja Partnerstwa na rzecz mobilności UE-Azerbejdżan

Polska podpisała w Brukseli Wspólną Deklarację Partnerstwa na rzecz mobilności UE - Azerbejdżan. Porozumienie zostało podpisane 5 grudnia przy okazji Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych.

  • źródło: http://www.consilium.europa.eu
  • źródło: http://www.consilium.europa.eu

Partnerstwa na rzecz mobilności są jednym z instrumentów budowania współpracy z krajami trzecimi, które funkcjonują w ramach Globalnego Podejścia na rzecz Migracji
i Mobilności (GAMM). GAMM określa natomiast zewnętrzny wymiar polityki migracyjnej UE.

Rozpoczęcie realizacji zadań, zadeklarowanych w aneksie do dokumentu, planowane jest na 2014 rok. Zadeklarowane projekty będą dotyczyć pogłębienia współpracy między UE, a Azerbejdżanem oraz wsparcia strony azerbejdżańskiej w budowaniu jej zdolności do zarządzania migracjami. Projekty obejmą cztery obszary: promocję migracji legalnej; zwalczanie migracji nielegalnej; wzmacnianie pozytywnego wpływu migracji na rozwój oraz kwestie ochrony międzynarodowej i azylu.

Azerbejdżan jest szóstym krajem, w tym czwartym krajem Partnerstwa Wschodniego (po Mołdawii, Gruzji i Armenii), z którym Unia Europejska zawarła tego typu porozumienie. Obok Polski, porozumienie podpisały Bułgaria, Czechy, Francja, Litwa, Holandia, Słowenia i Słowacja.

Polska jest stroną wszystkich dotychczas zawartych Partnerstw na rzecz mobilności z krajami wschodniego sąsiedztwa Unii Europejskiej i aktywnie uczestniczy w ich realizacji. Dotyczy to zarówno projektów wielostronnych (w tym finansowanych ze środków Komisji Europejskiej), jak i bilateralnych, których beneficjentami są państwa trzecie objęte Partnerstwami.

Realizowane obecnie działania są koordynowane ze strony polskiej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, współpracujące m.in. z Komendą Główną Straży Granicznej, Urzędem do Spraw Cudzoziemców oraz Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej.

Mapa serwisu