Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 11.12.2013

Konferencja dla potencjalnych beneficjentów Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zorganizowało konferencję otwierającą wdrażanie projektów w obszarze tematycznym PL15 Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych w ramach w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009- 2014. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizacji i instytucji – potencjalnych beneficjentów Mechanizmu.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zorganizowało konferencję promującą wdrażanie projektów w ramach obszaru tematycznego PL15 w związku z rozpoczętym we wrześniu tego roku naborem projektów w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Podczas spotkania zostały omówione założenia NMF w tym obszarze tematycznym, doświadczenia z konferencji: „Pierwszeństwo dla ofiar: konferencja na temat ochrony i promowania praw ofiar handlu ludźmi” w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie krajowym. Przedstawione zostały informacje o naborze wniosków aplikacyjnych.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele organizacji i instytucji – potencjalnych beneficjentów Mechanizmu. Zaproszenia zostały wysłane do instytucji, z którymi MSW dotąd współpracowało przy realizacji projektów, m.in. Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Finansów, Komendy Głównej Policji, Komendy Głównej Straży Granicznej, Urządu ds. Cudzoziemców oraz Władzy Wdrażającej Programy Europejskie. Zaproszenie skierowano także do przedstawicieli Ambasady Norwegii. Organizacje i instytucje mogły również rejestrować swoje uczestnictwo drogą elektroniczną.

Mapa serwisu