Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 30.12.2013

MSW w 2013 – sprawdź co robiliśmy w ubiegłym roku

Podsumowanie działań Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w 2013 roku.

BEZPIECZEŃSTWO

Ustawa „przeciwko wielkiemu bratu”

Przygotowaliśmy kompleksowe przepisy dotyczące problematyki monitoringu wizyjnego. W tej chwili są to tzw. „dzikie pola”. Ustawa uporządkuje zasady prowadzenia monitoringu wizyjnego w otwartej i zamkniętej przestrzeni przeznaczonej do użytku publicznego oraz określi prawa osób, których wizerunki są obserwowane, rejestrowane lub przetwarzane w sposób umożliwiający identyfikację ich tożsamości. PRZECZYTAJ WIĘCEJ

Program przeciwdziałania przemocy domowej

Opracowaliśmy wspólnie z organizacjami pozarządowymi program przeciwdziałania przemocy domowej. Program algorytmów i kwestionariuszy zminimalizuje dowolność w podejmowaniu decyzji przez funkcjonariuszy podczas interwencji domowych. Jego celem jest również zapewnienie wsparcia policjantom, m.in. mają zlikwidować poczucie funkcjonariusza, że być może działa za szybko. We wrześniu w województwie lubuskim przeprowadzony został pilotaż programu. Na terenie całego kraju przeszkolonych zostało 27 tys. policjantów. Program ruszy w całej Polsce od 1 stycznia 2014 r. PRZECZYTAJ WIĘCEJ

Współpraca z prokuraturą

Po spotkaniu ministra Bartłomieja Sienkiewicza z Prokuratorem Generalnym Andrzejem Seremetem podjęto decyzję o powołaniu prokuratorów zajmujących się tylko przestępstwami związanymi z ksenofobią i rasizmem. Prokuratorzy są dostępni dla policjantów przez 24 godziny na dobę w sytuacjach, gdy zajdzie konieczność natychmiastowej reakcji, takiej jak ocena materiału dowodowego i kwalifikowanie go do przedstawienia zarzutów.  W niektórych miastach pracują również prokuratorzy dedykowani do spraw związanych z przestępczością pseudokibiców. PRZECZYTAJ WIĘCEJ

Koordynacja działań dotyczących zwalczania bandytyzmu

Minister Bartłomiej Sienkiewicz skoordynował również działalność poszczególnych instytucji publicznych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w zakresie zwalczania bandytyzmu okołostadionowego. W Krakowie – który uchodził za jedno z najniebezpieczniejszych miast – służbę rozpoczęła większa ilość policjantów. Efekty ? spadek ilości zabójstw, rozbojów i wymuszeń - stolica Małopolski jest coraz bardziej bezpieczna. Policja niemal każdego dnia informuje o zatrzymaniach pseudokibiców na terenie całego kraju. Wiele z tych zatrzymań kończy się później karą bezwzględnego więzienia dla chuliganów. Funkcjonariusze kilkakrotnie zapobiegli również ustawkom kiboli. Nawiązaliśmy także współpracę z UEFA w zakresie zwalczania zachowań rasistowskich na stadionach. PRZECZYTAJ WIĘCEJ

 

SŁUŻBY MSW

Czujemy się bezpiecznie

Aż 89 proc. Polaków uznaje za bezpieczne swoje miejsce zamieszkania- takie wyniki przynosi badanie opinii publicznej przeprowadzone przez CBOS w kwietniu 2013 r. PRZECZYTAJ WIĘCEJ

Jednolite komendy i komisariaty

Realizujemy Program Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji. Jego celem jest stworzenie jednolitego standardu zewnętrznego i wewnętrznego komend powiatowych, miejskich i rejonowych oraz komisariatów. Rozstrzygnęliśmy już 333 przetargi na remonty i inwestycje na łączną kwotę 337 mln zł. PRZECZYTAJ WIĘCEJ

L4 mundurowych

Trwają prace nad projektem ustawy o L-4 mundurowych. Wprowadzone przepisy zrównają zasady zwolnień lekarskich funkcjonariuszy z systemem powszechnym. Po zmianach otrzymają oni 80% uposażenia. Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze zostaną przeznaczone w całości na nagrody w ramach funduszu nagród i zapomóg. W grudniu projekt ustawy przyjęła sejmowa komisja spraw wewnętrznych PRZECZYTAJ WIĘCEJ

Polacy dobrze oceniają Policję

Policja jest najlepiej ocenianą instytucją publiczną (poza niektórymi mediami). Aż 66 proc z nas dobrze ocenia pracę mundurowych. W porównaniu z ostatnimi wynikami odsetek dobrych ocen wzrósł o 9 punktów procentowych. PRZECZYTAJ WIĘCEJ

Centralne Biuro Śledcze Policji

Przygotowaliśmy ustawę, która przewiduje wydzielenie ze struktur KGP Centralnego Biura Śledczego. Nowopowstałe Centralne Biuro Śledcze Policji będzie funkcjonowało na wzór komend wojewódzkich oraz komendy stołecznej. Po wejściu w życie nowelizacji komendant CBŚP będzie miał szersze niż dotychczas uprawnienia. PRZECZYTAJ WIĘCEJ

 

NOWE PODEJŚCIE DO PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH

Udany przeszczep serca państwa

W sierpniu przeprowadziliśmy operację przeniesienia kluczowych dla funkcjonowania kraju rejestrów do bezpiecznej lokalizacji. „Możemy powiedzieć, że w pewnym sensie przeszczepiliśmy serce państwa, które było w stanie przedzawałowym” – powiedział Minister Bartłomiej Sienkiewicz na konferencji prasowej podsumowującej operację. Od sierpnia rejestry państwowe pierwszy raz są w pełni zabezpieczone. PRZECZYTAJ WIĘCEJ

Nowe podejście

Nowe podejście do projektów informatycznych zakłada m.in. pełną kontrolę MSW nad strategicznymi projektami oraz rezygnację z outsourcingu usług. Wewnątrz MSW zaczęli pracować specjaliści przygotowani do definiowania wymagań, nadzoru umów i odbioru produktów. Wykonawcą strategicznych projektów informatycznych został podległy MSW Centralny Ośrodek Informatyki. To rozwiązanie zabezpiecza interesy Skarbu Państwa oraz zapewnia resortowi pełną kontrolę nad systemami.  PRZECZYTAJ WIĘCEJ

System CEPiK dla obywateli

Rozbudowujemy system CEPiK. Już niedługo obywatele przed zakupem pojazdu będą mogli w Centralnej Ewidencji Pojazdów sprawdzić jego historię m.in. daty rejestracji oraz informacje o tym czy nie jest kradziony. PRZECZYTAJ WIĘCEJ

 

REFORMA SŁUŻB SPECJALNYCH

Przygotowaliśmy ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu. Zgodnie z zapowiedziami Bartłomieja Sienkiewicza ABW będzie podlegać Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. Zmiany w przepisach mają precyzyjnie określić odpowiedzialność ABW, CBA oraz Policji za ściganie poszczególnych rodzajów przestępstw. Nowelizacja ma zapobiec sytuacjom, w których służby prowadzą działania w tych samych sprawach. Jest to jeden z elementów reformy służb specjalnych zapowiedzianej w maju przez Premiera Donalda Tuska oraz Ministra Bartłomieja Sienkiewicza. PRZECZYTAJ WIĘCEJ

Mapa serwisu