Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 07.01.2014

Studenci zagranicznych uczelni na stażu w MSW

Praktyki i staże w MSW to znakomita okazja do zdobycia doświadczenia zawodowego w administracji publicznej. Wiedzą już o tym studenci polskich uczelni, którzy latem ubiegłego roku wzięli udział w programie „Praktyki dla najlepszych”. Teraz mają okazję przekonać się o tym Polacy studiujący na uczelniach zagranicznych. Do MSW przyjechała właśnie pierwsza grupa stażystów z uniwersytetów Wielkiej Brytanii, Holandii, Francji i Chin.

Zgodnie z zapowiedzą ministra spraw wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza do MSW przyjechała pierwsza grupa stażystów z wizytą studyjną. Wizyta studyjna to bezpłatny staż dla polskich słuchaczy uczelni zagranicznych, podczas którego studenci z zagranicznych uczelni poznają specyfikę pracy w Ministerstwie, biorąc udział w spotkaniach z pracownikami MSW i realizując przydzielone zadania. Wyróżnieni uczestnicy wizyty zostaną następnie zaproszeni na wakacyjne, płatne praktyki.

Uczestnicy stażu to studenci prawa, ekonomii, informatyki, matematyki, historii, politologii i filozofii. Na co dzień studiują w University of Oxford, University of London, University College London, New York University Shanghai, University College Utrecht i Université Jean Moulin – Lyon 3.

Każdemu stażyście został przydzielony opiekun z obszaru, który ich najbardziej interesował, np. migracji, spraw obywatelskich czy współpracy międzynarodowej. Stażyści otrzymają zadania do wykonania – będą musieli np. przygotować prezentację, przeanalizować i rozwiązać case study. Efekty ich pracy zostaną następne ocenione przez komisję.

W trakcie wizyty studyjnej stażyści odwiedzą również Urząd ds. Cudzoziemców – wezmą tam udział w warsztatach połączonych z pokazem multimedialnym, spotkają się z ekspertami i przedstawicielami Straży Granicznej. Tematykę bezpieczeństwa narodowego i zarządzania kryzysowego przybliży stażystom ekspert z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

W ostatnim dniu wizyty studyjnej ze stażystami spotka się minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz, który już w zeszłym roku mówił o konieczności zachęcenia młodych i zdolnych ludzi do pracy w administracji państwowej. - Wciąż mamy sobie za złe, że nie potrafimy ściągać do pracy na rzecz państwa młodych, zdolnych, dobrze wykształconych ludzi, z zazdrością patrząc na kraje, w których awans zawodowy nie zależy od wieku, lecz zdolności do innowacji i wiedzy.(...)Tych ludzi potrzebuje polskie państwo, potrzebuje i ich młodości, i ich doświadczenia zdobytego w zupełnie innym świecie - pisał na łamach Gazety Wyborczej szef MSW na temat uruchamianego w ministerstwie programu staży.  

  • fot. Sylwester Dabrowski/REPORTER

Mapa serwisu