Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 10.01.2014

Studenci zagranicznych uczelni skończyli staż w MSW

10 studentów z uczelni zagranicznych zakończyło właśnie tygodniowy staż w MSW. Minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz w rozmowie ze stażystami przekonywał, że praca w administracji publicznej stanowi ciekawe wyzwanie, a młodzi ludzie mogą wnieść do MSW inne, świeższe spojrzenie na wiele spraw. Podkreślił, że w pracy najważniejsza jest różnorodność doświadczeń, bo tylko w ten sposób można osiągnąć sukces.

- Mam nadzieję, że część z Państwa uzna, że praca w administracji państwowej może stanowić ciekawe wyzwanie – powiedział minister Sienkiewicz na spotkaniu ze stażystami. Minister porównał instytucję państwową do drzewa, do którego wciąż przyrastają nowe słoje. Te słoje to wymiana pokoleniowa. Właśnie dzięki temu instytucja może działać sprawniej, może się rozwijać i zmieniać, po prostu iść z duchem czasu.

Minister podkreślił również, że staż nie powinien być jedynie rodzajem adnotacji w CV, a raczej formą jak najlepszego wykorzystania potencjału drzemiącego w młodych ludziach. System zadań i miejsce ich wykonywania powinno być także dostosowane do zainteresowań stażysty. Minister zapowiedział równocześnie, że właśnie taki system będzie chciał wprowadzić podczas staży letnich, na których ma nadzieję ponownie spotkać się z niektórymi z dziś obecnych na sali studentów.

- Polska potrzebuje ludzi inteligentnych – jako kraj i jako państwo. (…) Od ilości takich ludzi w tym państwie zależy to, jakie ono będzie. Obojętnie, co będziecie dalej w życiu robić i gdzie będziecie mieszkać, to przecież i tak będziecie tu przyjeżdżać. (…) Pomyślcie o tym, że macie wpływ na to, żeby było lepiej, a nie gorzej – zakończył minister.

Dziesięcioro polskich studentów-stażystów z uczelni w Wielkiej Brytanii, Holandii, Francji i Chin przebywało w MSW z wizytą studyjną od 7 do 10 stycznia. Stażyści poznawali specyfikę pracy w Ministerstwie i wraz z przydzielonymi opiekunami przygotowywali m.in. prezentacje i pracowali nad case study. Opiekunowie na co dzień pracują w obszarach, które najbardziej interesowały stażystów. Są to m.in. migracje, sprawy obywatelskie i współpraca międzynarodowa. Efekty działań stażystów zostały następnie ocenione przez komisję.

Studenci odwiedzili Urząd ds. Cudzoziemców, gdzie wzięli udział w warsztatach połączonych z pokazem multimedialnym, spotkali się również z ekspertami i przedstawicielami Straży Granicznej. Jedna ze stażystek zwiedziła ośrodek dla uchodźców. Tematykę bezpieczeństwa narodowego i zarządzania kryzysowego przybliżył stażystom ekspert z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Uczestnicy stażu to studenci prawa, ekonomii, informatyki, matematyki, historii, politologii i filozofii. Na co dzień studiują w University of Oxford, University of London, University College London, New York University Shanghai, University College Utrecht i Université Jean Moulin – Lyon 3.

Wyróżnieni uczestnicy wizyty otrzymają zaproszenie na wakacyjne, płatne praktyki w MSW.

 

Mapa serwisu