Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 17.01.2014

Minister Bartłomiej Sienkiewicz wziął udział w rocznej naradzie kadry kierowniczej policji

Szybka i skuteczna reakcja policji na zaistniałe zdarzenia, wzrost poziomu bezpieczeństwa na drogach, skuteczna walka z przestępczością gospodarczą oraz poprawa bezpieczeństwa w związku z przebiegiem imprez masowych - to priorytety policji na 2014 r. Kierownictwo policji rozmawiało o priorytetach formacji oraz podsumowało 2013 r. na rocznej naradzie. W spotkaniu wziął udział minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz, rzecznik praw obywatelskich prof. Irena Lipowicz oraz pierwszy zastępca prokuratora generalnego Marek Jamrogowicz.

  • fot. DAMIAN KLAMKA/EastNews

Komendant główny policji nadinspektor Marek Działoszyński podkreślił, że zgodnie z badaniem CBOS z września 2013 r. aż 66 proc. ankietowanych dobrze ocenia pracę policji. - W 2013 r. stwierdzono o 54 tys. przestępstw mniej niż w roku 2012 - powiedział komendant. W ubiegłym roku spadła również liczba stwierdzonych przestępstw kryminalnych - o ponad 68 tys. Wykrywalność przestępstw w całym 2013 r. kształtowała się na poziomie prawie 67 proc. - W ciągu 11 ostatnich lat odnotowaliśmy również prawie dwukrotny spadek liczby zabójstw przy bardzo wysokiej wykrywalności - podkreślił szef policji.

- W ubiegłym roku różnica pomiędzy liczbą policjantów, którzy odeszli ze służby, a liczbą nowych funkcjonariuszy kształtowała się na poziomie plus 1,5 tys. policjantów - podkreślił nadinspektor Działoszyński. W 2013 r. do służby w policji przyjęto 5 tys. 787 osób.

Nadinspektor Krzysztof Gajewski, pierwszy zastępca komendanta głównego policji, podsumował działania pionu prewencji. - 2013 to kolejny rok, w którym utrzymuje się trend spadkowy, jeśli chodzi o liczbę wypadków drogowych oraz liczbę osób rannych i ofiar śmiertelnych - podkreślił nadinspektor Gajewski. Nadal najczęstszą przyczyną wypadków jest nadmierna prędkość i jej niedostosowanie do panujących warunków (23 proc. wszystkich wypadków) oraz nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu (21 proc. wypadków). W 2013 r. policjanci ruchu drogowego skontrolowali pod kątem trzeźwości prawie 8,9 mln kierowców. Ujawniono 83 tys. kierujących pod wpływem alkoholu. Na koniec 2013 r. policjanci ruchu drogowego dysponowali 2 tys. 85 pojazdami (oznakowanymi i nieoznakowanymi) oraz 681 motocyklami.

Marek Jamrogowicz, pierwszy zastępca prokuratora generalnego, powiedział, że policja jest dla prokuratury najważniejszym partnerem. - Dlatego istotna jest wymiana poglądów, informowanie się o zamierzeniach w tych dziedzinach, w których mamy wspólny cel - podkreślił prokurator Jamrogowicz. W swoim wystąpieniu nawiązał również do zwalczania przestępczości ekonomicznej. - Przestępczość ekonomiczna ma swoją specyfikę i dobre przygotowanie policjanta i prokuratora jest bardzo ważne - stwierdził.

Minister Bartłomiej Sienkiewicz podkreślił wagę współpracy policji z prokuraturą i innymi instytucjami. - Państwo działa sprawnie tylko wtedy, kiedy działa jako zespół instytucji - powiedział szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Nadinspektor Mirosław Schossler, zastępca komendanta głównego odpowiedzialny za pion kryminalny, podkreślił wysoką wykrywalność najcięższych przestępstw. Wykrywalność zabójstw kształtowała się w 2013 r. na poziomie 95 proc., natomiast zgwałceń na poziomie 84 proc.

Wiceszef policji nadinspektor Mirosław Schossler poinformował, że w obszarze zwalczania przestępczości gospodarczej łączna ilość policjantów przeszkolonych w 2013 r. podczas konferencji, warsztatów i szkoleń wyniosła 1 tys. 130 funkcjonariuszy. Minister Bartłomiej Sienkiewicz zapowiedział, że MSW ze swojej strony zrobi wszystko, aby zwalczanie przestępczości ekonomicznej było o wiele bardziej sprawne i efektywne. Podkreślił również potrzebę ścisłej współpracy w tym zakresie z prokuraturą i Ministerstwem Finansów. Minister zwrócił uwagę na działania wyprzedzające ze strony policji, tak aby paraliżować działania przestępców gospodarczych, którzy na dużą skalę pozbawiają państwo przychodów. - Udana sprawa sądowa jest tak samo ważna, jak paraliżowanie działań przestępców - podkreślił szef MSW.

Natomiast w 2013 r. Centralne Biuro Śledcze KGP zostało powiększone o 136 etatów. Efekty działania CBŚ KGP w 2013 r. to m.in. skuteczna walka z przestępczością narkotykową - zlikwidowanie 16 laboratoriów i 126 plantacji. Policjanci CBŚ w 2013 r. zabezpieczyli również mienie o wartości prawie 349 mln zł.

Na naradzie poruszono również kwestie programu standaryzacji komend i komisariatów policji. W ramach programu rozstrzygnięte zostały 333 przetargi na remonty i inwestycje na łączną kwotę ponad 337 mln zł. - W 2013 r. udało się wykorzystać blisko 100 proc. środków finansowych przeznaczonych na standaryzację komend - poinformował minister Sienkiewicz.

Mapa serwisu