Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 20.01.2014

150 tys. na telefon zaufania i 110 tys. zł na telefon interwencyjny

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ogłosiło wyniki konkursów dla organizacji pozarządowych na prowadzenie w 2014 roku dwóch telefonów - zaufania dla dzieci i młodzieży oraz interwencyjnego w sprawie zaginionych dzieci.

Dotacje celowe na ich prowadzenie wyniosły  150 tys. zł na telefon zaufania dla dzieci i młodzieży oraz 110 tys. zł na telefon interwencyjny, w sprawie zaginionych dzieci. Do tej pory, od 2009 roku MSW przekazało łącznie ponad 1,3 mln. zł dotacji na działalność w tym zakresie.  

Zwycięzcą konkursu na prowadzenie telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży została Fundacja Dzieci Niczyje. Będzie ona odpowiedzialna za prowadzenie ogólnopolskiego, bezpłatnego telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży, a także za promocję telefonu na terenie całego kraju. Konsultanci obsługujący telefon udzielają potrzebującym różnego rodzaju porad, a także reagują w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia dziecka. Łączna kwota dotacji wynosi 150 tys. zł.

Zwycięzcą konkursu na prowadzenie telefonu interwencyjnego, w sprawie zaginionych dzieci została Fundacja Itaka. Dotacja na prowadzenie tego telefonu wynosi 110 tys. zł. Zadaniem Fundacji Itaka  będzie realizacja działań poszukiwawczych, rozwijanie współpracy z instytucjami zaangażowanymi w poszukiwania dzieci, m.in. z policją. Będzie także zobowiązana do udzielenia wsparcia psychologicznego, prawnego oraz socjalnego dziecku i jego rodzinie. Organizacja z uzyskanej dotacji może również sfinansować promocję telefonu oraz prowadzić działania informacyjne skierowane do obywateli.

Fundacja Dzieci Niczyje oraz Fundacja Itaka, będą odpowiedzialne za prowadzenie telefonów zaufania oraz interwencyjnego – do końca grudnia 2014 r.

Mapa serwisu