Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 22.01.2014

CEPIK 2.0 - więcej ułatwień dla kierowców

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych modernizuje system informatyczny Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Prace prowadzone są w ramach projektu CEPiK 2.0. Zakończy się on się w 2016 r., ale kolejne elementy zmodernizowanego systemu będą uruchamianie stopniowo już od tego roku. W ramach projektu CEPiK 2.0, system zostanie rozbudowany o nowe funkcjonalności, które będą wykorzystywane zarówno przez obywateli jak i instytucje prywatne oraz publiczne.

 

 

Bardzo istotną zmianą będzie możliwość weryfikacji pojazdu przed jego zakupem. W 2014 roku, w ramach e-usługi „Historia pojazdu” zostanie uruchomiona aplikacja, która pozwoli sprawdzić ile razy i kiedy dany pojazd był rejestrowany oraz ustalić czy nie jest kradziony. Dane te będą dostępne po wprowadzeniu do systemu numeru nadwozia VIN, daty pierwszej rejestracji oraz numeru rejestracyjnego pojazdu, który zamierzamy kupić.  Dodatkowo w 2014 roku wprowadzimy e-usługę „Bezpieczny autokar”. Dzięki niej rodzice, którzy wysyłają swoje dzieci na kolonie lub wycieczki będą mogli sprawdzić bez wychodzenia z domu czy autokar, który będzie wiózł ich pociechy jest sprawny i dopuszczony do ruchu. Aby uzyskać informacje o pojedzie wystarczy będzie znać jego numer rejestracyjny. Potrzebne informacje będzie można uzyskać online – nie będzie trzeba składać wniosku i czekać na jego rozpatrzenie. Warto zaznaczyć, że dostępne będą jedynie dane o pojeździe - informacje o właścicielu lub posiadaczu w dalszym ciągu nie będą podlegały udostępnianiu.

Od 2016 roku za pośrednictwem systemu obywatele będą mogli uzyskać informacje o liczbie posiadanych punktów karnych, posiadanych kategoriach uprawnień i okresach ich ważności, o okresie ważności dokumentów i  obowiązywania okresu próbnego. Dodatkowo dzięki systemowi będzie można złożyć wniosek dotyczący aktualizacji danych bądź wydania dokumentu drogą elektroniczną. Uruchomiony zostanie również system przypomnień e-mail lub SMS o zbliżającym się terminie badań technicznych, zawarcia umowy OC oraz ważności prawa jazdy.

Projekt CEPIK 2.0 jest realizowany wspólnie przez MSW i Centralny Ośrodek Informatyki (COI), wyspecjalizowaną agendę resortu spraw wewnętrznych ds. IT.

 

****

System Informatyczny CEPiK służy do prowadzenia dwóch rejestrów: centralnej ewidencji pojazdów, gromadzącej dane o zarejestrowanych w Polsce pojazdach i ich właścicielach lub posiadaczach oraz centralnej ewidencji kierowców, zawierającej dane o osobach posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami. System umożliwia zasilanie tych ewidencji, gromadzenie w nich danych oraz ich udostępnianie Podstawę prowadzenia rejestrów stanowi ustawa  z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym. 

Mapa serwisu